Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Trainee till vårt Private Wealth team
Ansök nu

Bransch

Redovisning & Revision

Kategori

Övrigt

Erfarenhet

Ingångsnivå

Ansök senast: 30 januari 2022

Placering: Helsinki

Besök hemsida

Kontaktperson
Charlotta Olkinuora

Arbetsuppgifter

Är du i slutskedet av dina juridikstudier eller i början av din juristkarriär? Vi söker nu en svenskspråkig trainee till vårt Private Wealth team i Helsingfors.

Vårt team erbjuder heltäckande service åt våra förmögna privatkunder, deras familjer och placeringsbolag. Våra tjänster inbegriper bland annat heltäckande planering av våra kunders familjeförmögenhet, generationsväxlingar, övriga bolagsarrangemang och utveckling av affärsverksamhet samt diverse familje- och arvsrättsliga ärenden. Vi ger våra kunder skräddarsydda lösningar som även beaktar frågorna kring beskattningen i respektive fall.

I vårt team har du möjlighet att delta i skötseln av mångsidiga uppdrag och i huvudsak deltar du i att förbereda och sköta om våra förmögna privatkunders juridiska ärenden och skatteärenden och privatpersoners skattedeklarationer, innefattande även deras familjebolag och placeringsbolag.

Vi söker blivande sakkunniga till vårt team som delar våra värderingar. I detta skede skulle den avlönade traineeperioden vara tidsbunden fram till 30.8.2022, men skulle det visa sig att du är rätt person för vårt team och är intresserad av en mera permanent lösning, är även vi intresserade av att diskutera om en permanent position. Arbetsförhållandet börjar enligt överenskommelse men vi vill gärna att du börjar så fort som möjligt, senast 1 mars 2022.

Vad väntar vi oss av dig?

  • Du är juris studerande på slutrakan av dina studier, rättsnotarie eller juris magister

  • Du har genuint intresse av att jobba med juridiska och skatterättsliga frågor och/eller familje- och arvsrättsliga frågor. Tidigare arbetserfarenhet beaktas som en fördel

  • Dina skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och finska är utmärkta

Som trainee förväntas du vara ständigt aktiv, analytisk och noggrann i ditt arbete samt vilja arbeta som en del av ett team. Flexibilitet, engagemang och viljan att ständigt utvecklas ser vi kan vara av större vikt än tidigare arbetserfarenhet. Du är rakryggad och engagerad och är färdig att utmana dig själv och ditt tänkande och att agera som en viktig del av vårt team.

Låter detta som något för dig?

Vi erbjuder dig en intressant position i en global organisation med trevliga kollegor och konkurrenskraftiga personalförmåner. Våra sakkunniga kollegor stöder dig och vi arrangerar regelbundet utbildningar för vår personal, så positionen möjliggör även en ypperlig möjlighet att utvecklas såväl på det personliga som på det yrkesmässiga planet. Vi värnar om att arbetet ska vara inspirerande och stöder både utveckling och inlärning genast från första dagen.

För oss är personalens välmående nummer ett och vi lägger stor vikt på våra arbetstagares välmående till exempel med att erbjuda möjligheter till sport och arbetshälsovård via våra personalförmåner.

Är du den vi söker?

Vi ser fram emot din ansökan snarast eftersom vi går igenom ansökningarna löpande. Skicka din arbetsansökan på svenska senast 30.1.2022.

Tilläggsuppgifter fås av Charlotta Olkinuora ([email protected]; 050 3427 791).

Om företaget

Vi hjälper företag att växa, utveckla sig, fungera effektivt och rapportera tillförlitligt i en fortsättningsvis förändrande värld – oavsett om det handlar om ett tillväxtföretag, familjeföretag, börsnoterat företag eller en aktör inom den offentliga sektorn. Våra tjänster omfattar konsultering inom företagsledning, företagsstrukturering, beskattning, juridik, riskhantering, revision och övrig kvalitetssäkring. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.

PwC Finland är ett finskt bolag som hör till det globala PwC nätverket. PwC verkar i 156 länder. I Finland har vi 1 200 experter.

Ansök nu