Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Chef Finance Operations systems

 • Ansök senast: 28 januari 2022
 • Stockholm
 • Ansök senast: 28 januari 2022
 • Stockholm

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Chef Finance Operations systems | Finance Operations | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | Stockholm

Finance befinner sig mitt i en spännande transformation med målsättning att framtidssäkra verksamheten och skapa förutsättningar för att arbeta med en högre flexibilitet (vid förändringar i affär och regelverk). Inom Finance Operations, där vi är ansvariga för legal finansiell rapportering, arbetar vi med målsättningen om en standardiserad och effektiv finansiell rapportering med hög kvalité i leveranser. Förflyttningen omfattar alltifrån process, arbetssätt, information och systemlösningar. Finance Operations stärker nu upp organisationen kring förvaltning och utveckling av ekonomisystem genom att skapa en ny grupp inom Finance Operations. Till den nya gruppen söker vi en chef.

Skandia kommer att implementera ett nytt ekonomisystem under åren 2022 och 2023 där projektet kommer att bedrivas i ett antal områden tillsammans med extern leverantör. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten, leverantör, lösningsarkitekt, informationsmodellerare, etc.

Som chef för Finance Operations Systems kommer du vara ansvarig för systemförvaltning och utveckling av vårt ekonomisystem samt ekonomimodell. I ditt uppdrag ingår det att säkerställa en effektiv förvaltning av vår process Finansiell rapportering. Under kommande år kommer du och ditt team arbeta i projektet med implementation av det nya ekonomisystemet. I rollen kommer du samarbeta med specialister bland annat från IT, Finance samt övriga verksamhetsområden. Ett viktigt uppdrag i rollen är att utveckla grupperingen så att den möter kommande behov på kompetens.

I gruppen du ansvarar för ingår i huvudsakligen följande arbetsuppgifter:

 • Implementering av nytt ekonomisystem samt eventuella andra system inom ekonomiområdet
 • Förvalta och utveckla system av olika typer så som on-prem, egenutvecklade, och som moln-tjänst (Saas)
 • Utveckling och förvaltning av stort antal integrationer och scheduleringar inklusive leveransmodul
 • Behörighetsadministration
 • Hantering av masterdata för aktuella system
 • Livscykelhantering och changehantering samt hantering av historik
 • Möta upp kravställning för förändringar i försystem avseende förändrat bokföringsflöde
 • Förvalta och utveckla betalflödet från huvudbok mot Skandias gemensamma betalflöde mot betalningsinstitut

Chef för Finance Operations Systems kommer att rapportera till chef för Finance Operations och du är en del av ledningsgruppen för avdelningen. Du har ett personalansvar för 4 personer.

Några av våra medarbetare

Olivia
Handläggare Back office
"Skandia har den anställdes utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar i organisationen."
Daniel
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
DevOps Engineer
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Chef Riskkontroll Koncern
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Försäkringsspecialist
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Processägare Skandiabanken
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
Team Leader IT service operations
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Content Lead, Customer Experience Management
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige. "

Kvalifikationer

Nyfiken, driven, ansvarstagande samt har en bevisat god samarbetsförmåga med personer inom såväl som utanför den egna organisationen. Du är en strukturerad och analytisk person som har lätt att se orsak och samband samt sätta olika lösningsalternativ i ett helhetsperspektiv. Du har ett genuint intresse för ekonomiprocesser och hur ett system både kan underlätta och utveckla dessa processer. Du är kreativ/innovativ med fokus på nytänkande. För att bidra till vår förflyttning är din vilja att leverera central.

Det här önskar vi av dig

Du har en högskoleutbildning och erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete inom systemområdet. Du har flerårig erfarenhet av arbete med system samt arbetat inom redovisnings- och rapporteringsområdet. Du har också ett intresse och erfarenhet av verktyg och systemansvar inom ekonomiska processer. Det är meriterande om du har varit med om en implementation av nytt ekonomisystem.

Vi ser fram emot din ansökan !

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomSom enda svenska bolag var vi med på Fortune Magazines "Change the World list" 2016.

TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 750 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi har blivit utsedda till årets livbolag 3 år i rad.

TomVi har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, t ex Snapchat.

TomVårt hälsoerbjudande har bidragit till att mer än halvera sjukskrivningarna hos våra kunder de senaste tio åren.

Hanna Rautila | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida