Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avdelningschef Driftcentral Elnät

 • Ansök senast: 7 februari 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 7 februari 2022
 • Linköping

Nu söker vi en avdelningschef för vår Driftcentral!
Den dygnet-runt-bemannade Driftcentralen är central för att kunna utföra affärsområde Näts uppdrag. Här jobbar medarbetare dygnet runt med övervakning och styrning av våra nät och man leder arbetet då fel inträffar i näten. Avdelningen utgör också Tekniska verkens Kundservice utanför ordinarie arbetstid.

Den ökade elektrifieringen och utvecklingen i vår bransch ställer nya krav på vår elnätsverksamhet där driften av elnätet är en viktig del. Digitalisering och teknikutveckling möjliggör utökad och förbättrad övervakning och styrning av elnätet. En framgångsfaktor för utvecklingen av elnätet är att vi lyckas dra rätt slutsatser av all information som finns tillgänglig genom flertalet övervakningssystem. Våra kunders förväntan på information vid avbrott ökar också i takt med digitaliseringen. Att utveckla verksamheten i linje med detta kommer vara viktigt för att möta de utmaningar den ökade elektrifieringen innebär.

Vi ska också klara högre krav på leveranssäkerhet där driftcentralen är viktig i både säkerhets- och teknikutvecklingsprojekt. Här har du som avdelningschef ett viktigt uppdrag!

Dina arbetsuppgifter:

 • Vara en ”motor” i utvecklingsarbetet på avdelningen.
 • Jobba med frågor inom elanläggningsansvaret och säkerställa relevanta driftrutiner.
 • Arbetsuppgifter för linjechef – t ex leda, planera och följa upp avdelningens arbete.

Du som person är drivande, initiativtagande, serviceinriktad och kreativ. Du har ledarskapsförmågor och uppvisar en personlig mognad.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Du har en utbildning med el-inriktning eller annan relevant bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av drift av elnät, kundfrågor, SCADA-system, IT- och IT-säkerhet, ESA samt om du har praktiskt erfarenhet av eldistribution och är auktoriserad elinstallatör. Det är också meriterande om du har erfarenhet av personalansvar och skiftgående verksamhet. B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Holmgren, 013-30 86 88. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är rekryterare Ida Danieluk, 013-20 81 42.

Välkommen med din ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 7/2.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Anders Holmgren | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken Nät

Linköping
Besök hemsida