Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

ERFARNE PROSJEKTLEDERE OG OPERATIVE PROSJEKTSJEFER

 • Søknadsfrist: 6. februar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 6. februar 2022
 • Oslo

Skanska Norges skal være en rollemodell i norsk næringsliv innenfor bærekraft og innovasjon. Gjennom vårt systematiske arbeid mot et klimanøytralt Skanska innen 2045 har vi tatt en ledende rolle i norsk næringslivs reise inn i lavutslippssamfunnet. Vi er anerkjent som en effektiv entreprenør som skaper verdi for pengene. Vi gjennomfører prosjekter etter beste praksis og moderne prosjektmetodikk. Vi er opptatt av våre medarbeidere trives og utvikler seg, og vi har en inkluderende kultur der medarbeidere blir involvert.

Anleggsregionene Industri, Bro og Marine og Samferdsel og Energi har en spennende prosjektportefølje innen industri, betong, kraftverk, tunnel og masseflytting. Vi er i dag rundt 1000 dyktige medarbeidere som utvikler og gjennomfører interessante anleggsprosjekter i hele Norge.


Vi ønsker å styrke oss på ledelse av prosjekter og søker nå etter


ERFARNE PROSJEKTLEDERE OG OPERATIVE PROSJEKTSJEFER for anleggsprosjekter over hele landet.


Ansvar:

 • Lede prosjektet slik at vedtatte mål for økonomi, fremdrift og kvalitet oppnås
 • Oppfylle arbeidsgiveransvaret i prosjektet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • Gjennomføre prosjektet i henhold til Skanskas prosjektmodell og styringssystem
 • Sikre etterlevelse av Skanskas verdier og retningslinjer innen HMS
 • Etablere og utvikle kunde- og leverandørrelasjoner og sikre høy kundetilfredshet i prosjektet


Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole, relevant bachelor- eller mastergrad. Erfaring kan kompensere for mangel på formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra byggebransjen
 • God prosjektøkonomisk forståelse og erfaring fra kontraktsforhandlinger

Egenskaper:

 • En leder som kan delegere og utvikle andre
 • Godesamarbeidsevner, gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
 • Motivere og organisere prosjektmedarbeidere slik at alle effektivt bidrar til prosjektets måloppnåelse
 • Kunne arbeide selvstendig og er opptatt av god kvalitet og et godt resultat
 • Må finne motivasjon i vårt mål om å være et eksempel på sikkerhet, etikk og miljø
 • Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre sammen og skap kundeverdi


Vi tilbyr:

 • En viktig lederrolle i en av verdens ledende entreprenørselskaper
 • Spennende prosjekter, der du bidrar til å bygge landet ditt, trygt og effektivt
 • Lederansvar for et team av dyktige fagfolk, som utstråler stolthet for både faget og selskapet
 • Konkurransevilkår, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Erfaring og kompetanse vil avgjøre hvilken stilling man er aktuell for.

Arbeidssted vil være ute på våre anleggsprosjekter og innebærer pendling til og fra prosjektet på ukesbasis. Våre anleggsprosjekter er lokalisert i alle geografiske deler av Norge. Stillingen rapporterer til prosjektsjef med portefølje eller regionleder.


Kontakt :

Regiondirektør Samferdsel og Energi Trond Pettersen Valeur tlf 928 51 270

Regiondirektør Industri, Bro og Marine Mons Egil Lien tlf 928 51 487

HR Sjef Marianne Stang Hauge tlf 928 62 322


Søknadsfrist:

6. februar 2022

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Marianne Stang Hauge | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside