Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avdelingsleder

 • Søknadsfrist: 24. januar 2022
 • Skedsmokorset
 • Søknadsfrist: 24. januar 2022
 • Skedsmokorset

Boreavdelingen i Entreprenørservice har ca. 50 ansatte som er fordelt på teknikkene sjaktboring, kjerneboring, styrt boring i løsmasser og drift av TBM. Vi utfører mange spennende prosjekter som krever engasjerte og kreative medarbeidere.

Som avdelingsleder for boreavdelingen vil du få en spennende lederrolle med et bredt spenn i arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Vi søker deg som brenner for lederrollen og evner å engasjere de rundt deg.

Vi tilbyr:

 • En spennende lederrolle i et sterkt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for medlemskap i Skanska sitt aksjeprogram SEOP
 • Bedriftsidrettslag

Dine oppgaver :

 • Lede og administrere avdelingen.
 • Representere Entreprenørservice A/S i møter med kunder
 • Inngår i selskapets ledergruppe.
 • Utarbeide budsjett, prognoser og rapporter i samsvar med selskapets rutiner
 • Opprette og vedlikeholde en hensiktsmessig organisasjon for egen avdeling.
 • Registrere opplæringsbehov og sørge for nødvendig opplæring.
 • Markedsovervåking innen avdelingens ansvarsområde.
 • Stimulere og bidra til teknisk utvikling, forbedring av utstyr og metoder.
 • God kontakt med marked og kundeportefølje. Aktivt bidra til en bedriftskultur som fremmer selskapets langsiktige relasjoner til kundene.
 • Gjennomføre kontraktsforhandlinger med kunder og leverandører.
 • Sørge for at selskapets opplegg for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet gjennomføres i henhold til selskapets vedtatte mål og retningslinjer.

Kompetanse

Vi søker

 • Deg som har stor faglig interesse og lang erfaring med borefaget
 • Du evner å samarbeide og kommunisere på alle nivåer i organisasjonen. –
 • Du har erfaring med å lede andre, er opptatt av god kvalitet og et godt resultat
 • Du motiverer og organiserer medarbeidere slik at alle effektivt bidrar til avdelingens måloppnåelse
 • Du har en systematisk tilnærming til oppgaver og problemstillinger, og er løsningsorientert
 • Du har en høy etisk atferd og sterkt fokus på HMS også i en hektisk hverdag
 • Du evner å tenke langsiktig og strategisk, og se avdelingens utvikling i lys av de overordnede trendene i bransjen

Du vil rapportere til Selskapets administrerende direktør og arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Entreprenørservice AS er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og har helt siden etableringen i 1962 vært et av landets ledende anleggstekniske spesialfirmaer innen fagområdene fundamentering, boring og sprøytebetong. Vi har en maskinpark og utstyr som gjør oss i stand til å utføre alle typer små og store oppdrag innen våre fagområder.

Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Frode Tryti Olsen | Kontaktperson

Søk her
Entreprenørservice AS

Skedsmokorset
Besøk nettside