Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

OpRisk koordinator

 • Søknadsfrist: 19. januar 2022
 • Bærum
 • Søknadsfrist: 19. januar 2022
 • Bærum

OpRisk koordinator

Vi søker etter en person som kan være bindeleddet mellom ledere innenfor utvikling og forvaltning av IT systemer og øvrige deler av virksomheten som jobber med IT sikkerhet og compliance, intern revisjon og risikostyring.

Våre ledere innenfor applikasjonsutvikling og forvaltning har høy fokus på nye krav som skal implementeres og forvaltning av dagens systemportefølje. Samtidig må de forholde seg til en rekke krav fra sikkerhet, compliance, internal audit og andre interne deler av organisasjonen.

Din oppgave blir å koordinere alle interne krav fra de nevnte interne deler av organisasjonen og sørge for at de kommer inn i de respektive planene til de ulike avdelingene der de hører hjemme.

Oppgaver:

Samarbeide med IT Sikkerhet, compliance og internal audit i den daglige driften

Planlegg, koordiner og utfør nødvendige handlinger for at seksjonen for forvaltning og utvikling av IT skal få gjennomført de tiltak som IT sikkerhet, compliance og øvrige interne enheter krever.

Fungerer som seksjonens ambassadør og legger til rette for integrering av risikostyring i første forsvarslinje, dette inkluderer bevissthet og forståelse av risiko

Støtte seksjonen i operasjonell risikostyring, dette inkluderer:

 • Identifisering av risikoer
 • Gjennomføre risiko analyser
 • Definere rammeverk for hvordan vi jobber med risiko
 • Trene og bistå rundt overvåking og rapportering på risiko og sikkerhet til IT-administrasjonen og interessenter
 • Bidra til revisjonen og etterlevelsesstøtte når det er nødvendig

Dine kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Grunnleggende teknisk kunnskap til å identifisere og vurdere risikoer, primært av teknisk karakter.
 • God til å koordinere og håndtere komplekse prosesser og oppgaver
 • Kunnskap om risikostyringsprosedyrer og/eller IA-prosedyrer
 • God forretningsinnsikt og et helhetlig syn på hvordan applikasjoner støtter forretningsprosessene
 • Grunnleggende forståelse av sikkerhetsterminologi og tankesett
 • Bred og dyp forståelse av IT og bank
 • Evne til å forstå detaljerte tekniske prosedyrer, prosjekter, SDLC og webutviklingsarkitektur

Personlig:

 • Moden og selvmotivert fagmann som kan jobbe i et hektisk miljø
 • Overholdelse av IT-policyer og -prosesser for å sikre samsvar og stabilitet
 • Kapasitet til å lede komplekse prosjekter og mennesker
 • Gode ​​kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på engelsk
 • Minimum bachelorgrad innen IT eller forretningsutvikling
 • Prosjektledersertifiseringer
 • 5-7 års erfaring innen IT-relaterte områder
 • Behersker et av de nordiske språkene og engelsk
 • Oppholds- og arbeidstillatelse i et av de nordiske landene

Du er velkommen til å kontakte Jan Erik Secker +47 9950 5615, dersom du har spørsmål til stillingen.

Jobb på et sted du vil trives

 • We invest in you

 • Innovative and looking to the future

 • BeHealthy | Your health is important to us

 • Social events for all employees

 • Engaged colleagues

 • Dynamic work environment

 • Employee benefits and discounts

 • We give back to society

 • Competitive insurance and pension plans

 • Gode pensions- og forsikringsforhold

 • Vi investerer i din udvikling

 • Vi giver tilbage til samfundet

 • Medarbejderfordele og rabatter

 • Dedikeret kollegaer

 • Globale muligheder

 • Sociale arrangementer for alle medarbejdere

 • Innovativ og fremadtænkende virksomhed

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Engasjerte kolleger

 • Sosiale arrangement for alle ansatte

 • BeHealthy | Din helse er viktig for oss

 • Innovativt og fremtidsrettet selskap

 • Vi investerer i deg

 • Vi gir tilbake til samfunnet

 • Personalgoder og rabatter

 • Dynamisk arbeidsmiljø

 • Sociala evenemang för alla anställda

 • Dynamisk arbetsmiljö

 • Vi ger tillbaka till samhället

 • Konkurrenskraftiga pensioner & försäkringar

 • Innovation, förbättring och utveckling

 • Globala möjligheter

 • Friskvård - din hälsa är viktig för oss

 • Engagerade kollegor

 • Personalförmåner via Benify

Om selskapet

Santander Consumer Bank AS tilbyr produkter innen auto- og fritidsfinansiering, forbrukslån, kredittkort, sparing og forsikring til privatkunder, og er markedsledende på bilfinansiering i Norge.

Santander er en spennende arbeidsgiver med over 600 ansatte i Norge, og 1500 totalt i Norden, og tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander.

Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger og et bredt spekter med ansattgoder. Årets medarbeiderundersøkelse viser at ansatte er engasjerte og trives med arbeidsplassen sin og gode kolleger. Selskapet er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, og er blant annet gullpartner til den veldedige organisasjonen Right to Play. Du kan lese om alle sponsoratene på nettsiden vår santander.no

Vi jobber fremtidsrettet og ser hele tiden på nye løsninger og produkter tilpasset et marked i endring. I 2018 var vi blant annet 1 av 2 banker som var klare på lanseringsdato når ApplePay ble lansert i Norge, og har sammen med en partner utarbeidet en innovativ ny abonnementsløsning for bil.


TA Nordic Bank with global strength

TPart of Banco Santander – one of the world’s largest financial institutions

TBanco Santander’s history goes back more than 160 years

TWorld’s Most Sustainable Bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

TOver 1400 employees across the Nordics

TWe serve over 1.6 million customers

TStrategic partnerships with over 10 000 car dealers, merchants and brokers

TInnovation is key to our future success

TBanco Santanders historie går mere end 160 år tilbage

TVerdens mest bæredygtige bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1.400 ansatte på tværs af Norden

TOver 1.6 mio kunder

TStrategiske partnerskaber med mere end 10.000 bilforhandlere, indkøbere og brokere

TInnovation er nøglen til vores fremtidige succes

TVi leverer digitale kundeoplevelser

TEn Nordisk bank med global styrke

TEn del af Banco Santander – en af verdens største finansielle institutioner

THistorien vår går tilbake til 1963 i Norge

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

T50/50 fordeling menn og kvinner

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

TStørst på billån i Norge

TFremtidsrettede | Først ute i Norge med ApplePay

TVi er dedikert til å være en ansvarlig långiver!

TInnovative | Vår siste nyvinning SHFT – en abonnementsløsning for bil

TEn nordisk bank med global styrka

TDel av Banco Santander - en av världens största finansiella institutioner

TBanco Santanders historia går tillbaka mer än 160 år

TVärldens mest hållbara bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1400 anställda i Norden

TVi servar över 1,6 miljoner kunder

TInnovation är nyckeln till vår framgång

TVi levererar digitala kundupplevelser i framkant

Santander Consumer Bank Nordics

Bærum
Besøk nettside