Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Climate leader/Klimatledare till BoKlok

  • Ansök senast: 23 januari 2022
  • Malmö +2 till
  • Ansök senast: 23 januari 2022
  • Malmö +2 till

Vi ser möjligheter!
I din roll som klimatledare är du en nyckelperson på BoKloks klimatresa mot klimatneutralitet 2030. Du blir en del av en central funktion som täcker fyra länder och jobbar dedikerat mot den svenska marknaden. Rollen är tvärfunktionell och du kommer ha många kontaktytor mot olika delar av organisationen. Rollen innebär dessutom att du får bidra till att ge fler människor möjligheten till en mer hållbar livsstil genom sitt boende.

Etik- och hållbarhetsfrågor står högt på agendan
Vi på BoKlok har mycket ambitiösa mål när det gäller etik- och hållbarhetsfrågor, och vi ser också att det är frågor som är allt viktigare för våra kunder. Därför satsar vi nu på att förstärka vår centrala hållbarhetsfunktion med fler funktioner för att ytterligare kunna växla upp takten i vårt förändringsarbete.

Beskrivning av tjänsten
I denna roll kommer du att aktivt driva förändringsarbete på vägen mot klimatneutralitet och förverkligandet av BoKloks klimatfärdplan. Du kommer att både vara en drivande kraft och supportera det klimatreducerande arbetet inom produktutvecklingen, leverantörskedjan och produktionen, samt jobba brett mot olika delar av organisationen.

Du kommer bidra i utvecklingen av nya arbetsmetoder, processer, styrverktyg och BoKloks övergripande ledningssystem. Du kommer vara involverad i framtagandet av digitala verktyg, innovationsprojekt och branschsamarbeten, samt vara en drivande kraft i pilotprojekt och olika utvecklingsinitiativ. Du kommer också hantera rapportering, uppföljning, klimatberäkningar och prognoser för klimatutsläpp.

Rollen innebär samarbeten och erfarenhetsutbyten i olika forum internt och externt, för att snabbt omsätta nya kunskaper i praktisk handling.

Några av våra medarbetare

Robert Glavocevic
Produktionschef
"Det bästa med min roll är att jag träffar alla i projektgruppen. Jag lägger mycket av min tid på projektstyrning och att planera. Jag styr skeppet i hamn, kan man säga – gör verklighet av ritningen!"
Susanna Bernéli
BRF-ekonom
"Jag är en person som älskar att ha många saker på gång och som har ett starkt eget driv, så jag trivs med att få lägga upp arbetet som det passar mig."
Pernilla Randefalk
Affärsutvecklare
"BoKlok präglas av en prestigelös atmosfär – här hjälps alla åt. Det är hela vår grundtanke, och jag uppskattar verkligen att alla - oavsett position inom företaget - hugger i om det behövs."
Robert Glavocevic
Production Manager
"The best with my role is that I meet everyone in the project group. I spend a lot of my time on project management & planning. I steer the ship in port, you could say - make the drawing a reality."
Susanna Bernéli
Housing Economist
"I am a person who loves to have many things going on and who has a strong drive of my own, so I enjoy being able to set up the work that it suits me."
Pernilla Randefalk
Business Developer
"BoKlok is characterized by an unpretentious atmosphere - everyone helps each other. That is our whole basic idea, and I really appreciate that everyone - regardless of position - cuts in if needed."

Kvalifikationer

Om dig
Du har erfarenhet av klimatarbete och motiveras av att bidra till att ge så många som möjligt chansen att leva mer hållbart genom att utveckla och bygga hem där hållbarhet är ett kärnvärde.

Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet och en universitetsutbildning inom hållbarhet, ingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning. Du har flera års erfarenhet av att driva klimatarbete och har visat din förmåga att bidra till förändring av organisationer och produkter. Erfarenhet av klimatarbete inom byggbranschen är meriterande.

Du har tekniska kunskaper och kan göra klimatkalkyler och beräkningar. Du är djupt insatt i klimatfrågan och håller dig uppdaterad om den snabba utvecklingen och har förmågan att se de möjligheter som detta innebär för verksamheten.

Du drivs av att leverera resultat som tar oss vidare mot målet att bli klimatneutrala, har god samarbetsförmåga och trivs med att ha många kontaktytor och hantera en bredd av olika frågor. Du är en strukturerad person med stark egen drivkraft och har förmågan att se hållbarhetsarbetet som en integrerad del av affären. Du har god kommunikationsförmåga och behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Du kommer att rapportera till Head of sustainability och ingå i BoKloks centrala hållbarhetsfunktion. Rollen är baserad antingen i Malmö, Göteborg, Stockholm, eller på något av de övriga svenska BoKlok-kontoren. Vissa resor kan förekomma i tjänsten.

Vill du bli en del av vårt team?
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en verksamhet med tydliga mål och en hög ambitionsnivå inom hållbarhet. Här får du chansen att bidra till förändring!
Låter detta intressant? Tveka inte att lämna en ansökan eller tipsa någon i ditt nätverk som du tror kan passa för rollen!
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
För mer information om tjänsten kontakta Jenny Adholm, Head of Sustainability, på tel: +46 10 449 33 91.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

  • TEST

Om företaget

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och ansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ända fram till inflyttning.


TOMBoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Det går i korthet ut på att de som bor i våra hem ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt.

TOMVi ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning.

TOMVi bygger hållbara hem och vi jobbar mot vårt mål att vara klimatneutrala 2030.

TOMSom ett affärsområde i Skanska får du som medarbetare ta del av förmåner och utvecklingsmöjligheter inom Skanska koncernen.

TOMFör oss är mångfald och inkludering viktig - vi vill spegla samhället, främja rättvisa och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig sedda, respekterade och aktivt få bidra – oavsett vem den är. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle – för alla.

TOMBoKlok is a housing concept developed by Skanska and IKEA. In short, those who live in our homes should get as much housing as possible for as little money as possible.

TOMWe are responsible for the entire value chain, from product development, project development and manufacturing in the factory to sales, construction and customer relations after moving in.

TOMWe are building sustainable homes and we are working towards our goal of being climate neutral by 2030.

TOMAs a business unit in Skanska, you as an employee can take advantage of benefits and development opportunities within the Skanska Group.

TOMDiversity and inclusion are important - we want to reflect society, promote justice and the equal value of all. With us, everyone should feel seen, respected and actively contribute - regardless of who it is. It is a prerequisite for us to be able to deliver value to our customers and drive the development towards a better society - for everyone.

TOMBoKlok on erilainen asumisen konsepti, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja IKEA. Yhdessä rakennamme fiksuja koteja ihmisille, jotka haluavat asua hyvin omassa kodissaan niin, että rahaa riittää vielä muuhunkin.

TOMMe vastaamme koko arvoketjusta tuotekehityksestä projektikehitykseen, tehdasvalmistuksesta rakentamiseen aina myynnistä muutonjälkeiseen asiakaspalveluun asti.

TOMRakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2030!

TOMOlemme Skanskan liiketoimintayksikkö ja tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

TOMMonimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on meille tärkeä – haluamme peilata yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja samanarvoisuutta. Kanssamme jokaisen tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että onnistumme tuottamaan arvoa asiakkaillemme ja ohjaamaan kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa.

TOMBoKlok er et boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Det går i korte trekk ut på at de som bor i boligene våre, skal få så mye som mulig for så lite penger som mulig.

TOMVi tar ansvar for hele verdikjeden, fra produktutvikling, prosjektutvikling og fabrikkproduksjon til salg, bygging og kunderelasjoner etter innflyttingen.

TOMVi bygger bærekraftige boliger, og vi jobber mot vårt mål om å være klimanøytrale i 2030.

TOMEttersom vi er et forretningsområde i Skanska, får du som medarbeider tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

TOMFor oss er mangfold og inkludering viktig – vi vil gjenspeile samfunnet og fremme rettferdighet og likeverd for alle. Hos oss skal alle føle seg sett og respektert og få bidra aktivt – uansett hvem de er. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere verdi til kundene våre og drive utviklingen mot et bedre samfunn – for alle.

BoKlok

Malmö +2 till
Besök hemsida