Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Om stillingen

Prosjekteier Bergen

Vil du være med å bygge opp og lede en portefølje av bærekraftige prosjekter?

Skanska Eiendomsutvikling søker nå etter en Prosjekteier med fokus på å lede Bergensregion, med en klar ambisjon om å vokse.

I tråd med vår nye strategi skal vi utvikle fremtidsrettede og attraktive boliger med fokus på arkitektur, miljø- og bærekraft. Videre har vi som mål å jobbe mer i partnerskap med ledende aktører i de ulike geografiene vi opererer i. Som prosjekteier er du virksomhetsleder med ansvar for regionen.

Sentrale oppgaver er å jobbe langsiktig med å bygge opp en ny portefølje, i tillegg til å forvalte eksisterende portefølje. Vi søker derfor deg som er en sterk relasjons – og nettverksbygger og som evner å gjennomføre kjøp av tomter, få gjennom reguleringsplaner og drive bærekraftig prosjektutvikling.

Som en engasjert leder vil du sikre at Skanska Eiendomsutvikling Bergen ledes og utvikles i tett samarbeid med investeringsrådgivere, egne prosjektledere og internt team, våre kunder, entreprenør, og andre interessenter. Som prosjekteier er du ansvarlig for virksomhetsledelsen i Bergensregionen, og du rapporterer til Regiondirektør for Midt, Vest og Sør, lokalisert i Oslo.

Du vil ha store muligheter for profesjonell og personlig utvikling i et dynamisk miljø, med en flat organisasjonsstruktur der hver ansatt blir en viktig del av det store bildet.

Skanska Eiendomsutvikling kan tilby:

 • En spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med bærekraftige prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt globalt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling
 • En viktig lederrolle i en av Nordens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle

Ditt ansvar:

 • Lede en geografi med en egen portefølje av eiendomsutviklingsprosjekter
 • Bygge og lede et team med prosjektledere som utvikles i takt med nye prosjekter
 • Aktivt bidra til at Skanska når sine mål som den ledende grønne boligutvikler
 • En viktig nøkkelrolle i implementeringen av selskapets samarbeids og partnerskaps ambisjoner
 • Del av regionens ledergruppe med stor påvirkningsmulighet

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra utvikling av boligprosjekter med tyngde på akkvisisjon og gjennomføring
 • Utpreget relasjonsbygger med et godt eksisterende nettverk
 • Kommersiell legning med solid forretningsforståelse
 • Ledererfaring med interesse for å utvikle egne medarbeidere
 • Et stort eksternt nettverk som du bevisst videreutvikler fortløpende

Dine egenskaper:

 • Opptatt av å omsette ideer til forretning – utpreget kommersiell legning
 • Utpreget relasjonsbygger med stort nettverk
 • Initiativrik og ansvarlig med dokumenterte gjennomføringsevner
 • Analytisk, rasjonell og ser gode innovative løsninger
 • Evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Fleksibel og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Kan identifisere deg med Skanskas verdigrunnlag

Arbeidssted er Bergen, i nye flotte lokaler i Kronstadparken.

Noe reisevirksomhet innenfor regionens geografiske nedslagsfelt må påregnes.
Stillingen rapporterer til Regiondirektør Midt, Vest og Sør.
Søknadsfrist snarest, men senest 23. januar 2022

Kontakt:
Magnus Ervik Fossheim, Regiondirektør, mobil: 975 10 101 eller til
Atle Bønes, Bønes Virik Executive Search, mobil: 928 89 420 / [email protected]

Kontaktperson
Magnus Ervik Fossheim

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

Skanska Eiendomsutvikling tar ansvar for hele verdikjeden fra tomteinvestering, gjennomføring av planprosesser, prosjektutvikling, salg og gjennomføring i nært samarbeid med entreprenør i Skanska Norge. Skanska Eiendomsutvikling innehar byggherrerollen i våre prosjekter. Vi er i dag ca. 50 dyktige medarbeidere i Skanska Eiendomsutvikling.

I vår forretningsenhet for boligutvikling i Bergen har vi spennende og bærekraftige prosjekter vi skal realisere sammen og vi forventer en klar vekst i antall boliger og prosjekter frem mot 2024.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Besøk nettside

Vår beliggenhet

Bergen

Følg Skanska Eiendomsutvikling