Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver bærekraft i anlegg/CEEQUAL

 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo

Skanska Teknikk
Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Miljø og Klima består av medarbeidere med høy faglig kompetanse, og vi bidrar med rådgivning både i tilbud og prosjekter for Skanska. Erfaringsoverføring mellom prosjektene og videreutvikling av vår egen spisskompetanse og våre byggesystemer er en viktig deloppgave. I tillegg er det avdelingene i Teknikk som ivaretar Skanskas brede engasjement innenfor forskning og utvikling.

Skanska Norge har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045. I denne sammenhengen har Skanska valgt å gå vesentlig lengre enn de fleste ved å også inkludere indirekte utslipp i vår nullambisjon. Avdeling Miljø og klima vil være en svært viktig bidragsyter for at Skanska når dette målet.

Vi har en rekke spennende oppgaver med ulike sertifiseringsordninger innenfor både bygg og anlegg foran oss. Vi har lang erfaring med sertifisering av ulike typer bygg med BREEAM-NOR. Skanska ferdigstilte det første CEEQUAL prosjektet i Norge og har nå en bred portefølje med anleggsprosjekter med CEEQUAL-målsetning. Vårt sertifiseringsarbeid starter med en tidlig involvering, som gir oss svært god mulighet til å bidra til å finne de beste miljø- og bærekraftløsningene i prosjektene sammen med kunden. Vi følger også prosjektene tett gjennom prosjekteringsfasen, byggeperioden og etter ferdigstillelse.

I avdelingen ønsker vi nå styrke vår kompetanse og vårt fagmiljø knyttet til anleggsprosjekter for å kunne bidra til Skanska miljømål i alle typer prosjekter. Vi er 13 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen. Kunnskapen bygger vi blant annet opp via FoU-prosjekter og ulike bransjesamarbeider, som f.eks. Datadrevet anleggsplass, Klima 2050 og en rekke prosjekter knyttet til bygg med høye miljøambisjoner.

Vi tilbyr:

 • Meget spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Mulighet til å være med å utvikle et nytt fagmiljø innen et spennende fagfelt med stort vekstpotensial
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Trivelig kontormiljø i nytt hovedkontor

Dine oppgaver:

 • Rådgivning innen temaer relatert til bærekraft i planlegging og gjennomføring av Skanskas anleggsprosjekter
 • Identifisere relevante miljøaspekter og krav og sette disse i sammenheng med prosjektets rammer, risikoer og muligheter
 • Hovedansvar for oppfølging, gjennomføring og dokumentasjon av CEEQUAL i tidligfase
 • Overføre forutsetningene fra tidligfase til mobiliseringsfase for å sikre at miljøkrav blir implementert i prosjektet og at ambisjonsnivået er forankret i prosjektorganisasjonen
 • Bistå prosjektorganisasjonene gjennom produksjon med:
  • LCA- og klimagassberegninger
  • Oppfølging av CEEQUAL
  • Tett samarbeid med rådgiver for ytre miljø som er ansatt i prosjektet
  • M.m

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Vi søker:

 • Vi søker deg som handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Du har et oppriktig miljøengasjement
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Du er en god støttespiller for kundene og samarbeidspartnere i prosjektene, samt evnen til å se helhet og motivere mot felles mål
 • Vi søker deg med bachelor eller mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Du har erfaring fra arbeid på anleggsprosjekter
 • Har du erfaring med CEEQUAL og/eller LCA/klimagassberegninger i anleggsprosjekter vil det være en fordel

Stillingen rapporter til avdelingssjef Miljø og klima.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside