Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver/Seniorrådgiver BREEAM-NOR

 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo

Skanska Teknikk
Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Miljø og Klima står nå ovenfor en rekke spennende oppgaver med ulike sertifiseringsordninger innenfor både bygg og anlegg. Vi har lang erfaring med sertifisering av ulike typer yrkesbygg med BREEAM-NOR. Nå er Skanska også godt i gang med å BREEAM-NOR sertifisere alle egenutviklede boligprosjekter. I tillegg jobber avdelingen med WELL-sertifisering av inneklima og CEEQUAL-sertifisering av anleggsprosjekter.

Vårt sertifiseringsarbeid starter med en tidlig involvering, som gir oss svært god mulighet til å bidra til å finne de beste energi-, miljø- og bærekraftløsningene i prosjektene for kunden. Samtidig følger vi prosjektene helt til ferdigstillelse og våre rådgivere er derfor også verdifulle samarbeidsparter for entreprenøren under produksjon og ferdigstillelse.

Til avdelingen søker vi nå nye medarbeidere. Avdelingen består av 13 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige og grønne løsninger som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen I tillegg er avdelingen sentral i å ivareta Skanskas brede engasjement innenfor forskning og utvikling.

Vi tilbyr:

 • Meget spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Gode muligheter for oppgaver og utvikling innen andre sertifiseringsordninger og øvrige miljøfag i avdelingen
 • Unik mulighet for tett kontakt med våre byggeplasser og å bidra til realiseringen av noen av Norges desidert mest ambisiøse miljøprosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Dine oppgaver:

 • Deltagelse i prosjektutvikling og tilbudsarbeid i prosjekter for Skanska
 • Hovedansvar for oppfølging, gjennomføring og dokumentasjon av BREEAM-NOR som AP i Skanskas byggeprosjekter
 • BREEAM-NOR revisor i Skanska sine prosjekter dersom du ønsker det
 • Sentral rolle i utviklingen av nye prosjekter med høye ambisjoner innen energi og miljø i tett samarbeid med våre prosjekter, kunder og samarbeidspartnere

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Vi søker:

 • Vi søker deg som har et oppriktig miljøengasjement
 • Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Du er en god støttespiller for kundene og samarbeidspartnere i prosjektene. Evne til å se helhet og motivere mot felles mål

 • Vi søker deg med bachelor eller mastergrad innenfor relevant fagområde

 • Du har minimum 3 års erfaring fra BREEAM-NOR prosjekter og i rolle som BREEAM-NOR AP (krever utdannelse fra GBA) eller BREEAM-NOR revisor

 • Du har erfaring fra både nybygg og rehabilitering av bygninger er ønskelig

Komplementære kvalifikasjoner:
Dersom du har kompetanse på ett eller flere tilstøtende områder vil det være mulig og ønskelig å kombinere med denne stillingen:

 • Materialvurderinger
 • LCA/ klimagassberegninger
 • Miljøsanering
 • Ombruk
 • Sirkulærøkonomi
 • Energibruk i bygg
 • Evt. annet

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Miljø og klima.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside