Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rådgiver/Seniorrådgiver Klima og Materialer

 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 1. februar 2022
 • Oslo

Skanska Teknikk
Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Skanska Norge har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045. I denne sammenhengen har Skanska valgt å gå vesentlig lengre enn de fleste ved å også inkludere indirekte utslipp i vår nullambisjon. Avdeling Miljø og klima vil være en svært viktig bidragsyter for at Skanska når dette målet.

Vi har lang erfaring med klimagass- og materialvurderinger. Kunnskapen bygger vi blant annet opp via FoU-prosjekter, ulike bransjesamarbeid og en rekke prosjekter med høye miljøambisjoner. Her kan blant annet våre realiserte Powerhouse-prosjekter, som har gjort seg bemerket og høstet annerkjennelse også utenfor Norges grenser, trekkes frem som eksempler. Det jobbes for tiden også mye med sirkulærøkonomi og ombruk.

Vårt arbeid starter med en tidlig involvering, som gir oss svært god mulighet til å bidra med å finne de beste miljø- og bærekraftløsningene i prosjektene for kunden. Samtidig følger vi prosjektene helt til ferdigstillelse og våre rådgivere er derfor også verdifulle samarbeidsparter for entreprenøren under produksjon og ferdigstillelse.

I avdelingen ønsker vi nå å styrke vår kompetanse og vårt fagmiljø knyttet til klimagass- og materialvurderinger. Vi er 13 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen.

Vi tilbyr:

 • Trivelige og engasjerte kollegaer i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.
 • Spennende utfordringer i noen av verdens mest ambisiøse foregangsprosjekter innen bærekraft
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Som rådgiver hos en totalentreprenør får man en unik mulighet for tett kontakt med våre byggeplasser, underentreprenører og leverandører. Dette gir svært gode påvirkningsmuligheter og rask erfaringsutvikling på hva som er de beste helhetsløsningene.
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram.

Dine oppgaver:

 • Bistå prosjekter med rådgivning for optimale løsninger ved å kombinere LCA-metodikk med kunnskap om bygge- og produksjonsteknikk.
  • Livsløpsanalyser og -vurderinger (LCA)
  • Utarbeidelse klimagassbudsjett- og regnskap
  • Materialvurderinger- og materialoptimalisering
 • Vurdere løsninger ved bruk av LCC-metodikk
 • Delta i bransjefora for å bidra med å belyse utfordringer samt utvikle felles beregningsmetodikk/rammeverk.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Vi søker:

 • Deg som har et oppriktig miljøengasjement. Du er engasjerende, og ønsker å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre
 • Du evner å sette deg inn i andres fagområder for å redefinere problemstillinger og åpen for alternative løsninger
 • Du evner å foreta prioriteringer av ulike hensyn i en totalvurdering
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Du jobber både selvstendig og strukturert samt integrert i et tema

 • Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå.

 • Du har minimum 5 års erfaring med miljørådgivning, gjerne også klimagassberegninger

 • Du har erfaring fra bruk av OneClick LCA. Gjerne også andre relevante verktøy som eksempelvis Simapro

 • Du har jobbet med LCA/klimaberegninger iht. NS3720, BREEAM, FutureBuilt o.l.
 • Hvis du har kompetanse knyttet til LCC vil det være en fordel.

Komplementære kvalifikasjoner

Dersom du har kompetanse på ett eller flere tilstøtende områder vil det være mulig og ønskelig å kombinere med denne stillingen:

 • BREEAM-NOR
 • Miljøsanering
 • Ombruk
 • Sirkulærøkonomi
 • Energibruk i bygg
 • Evt. annet

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Miljø og klima.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Tuva Rønnes | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside