Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Open Application

 • Oslo +2 more
 • Oslo +2 more

Is there no announced job that suits you? Please feel free to register an open application, which will be matched to our needs and opportunities.

We are delighted that you consider SIMPLOYER as your future employer. We continuously review open applications considering the needs and opportunities of our organization, and we will get back to you if we find a job that might make a good fit for you.

Work with great people

Mats Christian Sandvig
Head of Product
"After working in several startups, I wanted to work in a place where the ambitions matched the ability to implement. Simployer has this ability, and it allows us to make things happen."
Alexander Rauan
Senior DevOps
"I was very positively surprised by the focus on web-based solutions and the eagerness for continuous improvement and development of both systems and expertise."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Working in Simployer has taught me to constantly embrace and adopt new improved ways of doing things, and how important collaboration are for motivation, mastery and achievement."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"The job at Simployer is exciting, fun, and challenging. We develop new products and services we will deliver on, and we will always have satisfied customers."
Mats Christian Sandvig
Head of Product
"Etter å ha jobbet i flere oppstartsbedrifter, ønsket jeg å jobbe på et sted der ambisjonene stemte overens med evnen til å implementere. Simployer har denne evnen, og det lar oss få ting til å skje.‎"
Alexander Rauan
Senior DevOps
"Jeg ble veldig positivt overrasket over fokuset på nettbaserte løsninger og iveren etter kontinuerlig forbedring og utvikling av både systemer og kompetanse."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Arbeidet i Simployer har lært meg å stadig omfavne og ta i bruk nye forbedrede måter å gjøre ting på, og hvor viktig samarbeid er for motivasjon, mestring og prestasjon."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"Jobben hos Simployer er spennende, morsom og utfordrende. Vi utvikler nye produkter og tjenester vi skal levere på, og vi vil alltid ha fornøyde kunder.‎"

Skills & Requirements

How to submit an open application

Scroll down and hit «I'm interested» to access the application form. There you will be asked to answer a few questions and attach your CV or upload your LinkedIn profile. You will also choose which department that you are interested in.

Looking forward your application!

Great Place to Work

 • Hybrid and flexibke work model

 • Pension and health care

 • HR tech company

 • Modern offices

 • Laughs, develops, and celebrates together

 • Career opportunities

 • ‎Hybrid og fleksibel arbeidsmodell

 • ‎Pensjon og helsetjenester‎

 • ‎HR-teknologiselskap‎

 • ‎Moderne kontorer‎

 • Ler, utvikler og feirer sammen

 • Karrieremuligheter

About the company

Hos Simployer – Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver

Med 3200 kunder og over 1,3 millioner systembrukere på tvers av produktseriene våre, er Simployer den største HRM-skyleverandøren i Skandinavia. Vi er over 300 ansatte i fem byer i tre land. Simployer hjelper organisasjoner med å utvikle og ta vare på sine ansatte og tilbyr digitale HRM-tjenester som effektiviserer interne rutiner og prosesser. I vår produktportefølje finnes det løsninger for alle deler av medarbeiderreisen.


TOMPersonal, competent and innovative Simployer’s values ​​are present in everything we do. We who work here are genuinely interested in what we do and are open and supportive in meeting with both colleagues and customers. We are curious and dare to challenge ourselves and our customers to move forward towards new goals.

TOMPersonlige, kompetente og innovative Simployers verdier er tilstede i hvert ledd i bedriften. Våre medarbeidere har en genuin interesse for at vi gjør, er åpne og støttende i møte med kollegaer og kunder. Vår nysgjerrighet bidrar til at vi utfordrer oss selv og våre kunder, for å nå nye mål.

Karina Sandell | Contact Person

I'm interested
Simployer

Oslo +2 more
Visit website