Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Investeringsrådgiver - Skanska BoKlok

 • Søknadsfrist: 23. januar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 23. januar 2022
 • Oslo

BoKlok har spennende prosjekter under utvikling og forventer vekst frem mot 2030. Vi søker nå en dyktig investeringsrådgiver som ønsker å bli med oss på denne reisen. Som medarbeider i BoKlok er du en del av et forretningsområde i Skanska og vil få tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

I BoKlok tar vi ansvar for hele verdikjeden fra tomteinvestering, planprosesser og prosjektutvikling til salg og gjennomføring i nært samarbeid med interne og eksterne entreprenører. Vi jobber aktivt med å effektivisere produksjonen ved å optimalisere design-, planlegging- og gjennomføringsfasen i våre prosjekter. Dette gjør vi ved bruk av nye teknologiske løsninger, prefabrikasjon og valg av miljøvennlige materialer, og har en ambisjon om å være klimanøytrale i 2030.

Du vil få ansvar for utadrettet og proaktiv nettverksbygging for å opprettholde og skape nye muligheter for samarbeid med tomteeiere, næringsmeglere, konkurrenter og andre eiendomsselskaper. Du vil få ansvar for å identifisere, analysere, forhandle og gjennomføre kjøp av utviklingseiendom. I egen regi eller sammen med andre, med veloverveiet balanse mellom avkastning og risiko. Du vil også utarbeide nødvendig underlag og presentere dette for intern beslutning, og bidra aktivt i fagnettverket sammen med andre Investeringsrådgivere i BoKlok og Skanska.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad innen juss, økonomi, eiendomsutvikling eller ingeniørfag
 • Svært god forretnings- og finansiell forståelse
 • Dokumentert erfaring med tomteinvesteringer for bolig og/eller næringsutvikling
 • Du har solid kunnskap om boligmarkedet på Østlandet. Du kjenner det politiske landskapet og driverne i eiendomsutvikling godt, og du er godt kjent med kommunens planarbeid og -prosesser, med tilhørende myndighetskrav

Egenskaper:

 • Proaktiv med evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Nysgjerrig relasjonsbygger som gjerne finner nye løsninger for å skape langsiktige resultater
 • Dyktig i forhandlinger og kommer selvstendig i mål med avtaler
 • Analytisk, nøyaktig, god forståelse for og håndtering av risiko
 • Identifisere deg med BoKlok og Skanskas verdigrunnlag

Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Som medarbeider i BoKlok vil du jobbe i en moderne og aktivitetsbasert kontorløsning på Skanskas hovedkontor sentralt i Oslo.

Søknadsfrist:
23.01.2022

Ta kontakt med Leder for forretningsutvikling, Simen Granerød på tlf. 934 89 864 ved spørsmål til stillingen.

Jobb med skikkelig flinke folk

Robert Glavocevic
Produktionschef
"Det bästa med min roll är att jag träffar alla i projektgruppen. Jag lägger mycket av min tid på projektstyrning och att planera. Jag styr skeppet i hamn, kan man säga – gör verklighet av ritningen!"
Susanna Bernéli
BRF-ekonom
"Jag är en person som älskar att ha många saker på gång och som har ett starkt eget driv, så jag trivs med att få lägga upp arbetet som det passar mig."
Pernilla Randefalk
Affärsutvecklare
"BoKlok präglas av en prestigelös atmosfär – här hjälps alla åt. Det är hela vår grundtanke, och jag uppskattar verkligen att alla - oavsett position inom företaget - hugger i om det behövs."
Robert Glavocevic
Production Manager
"The best with my role is that I meet everyone in the project group. I spend a lot of my time on project management & planning. I steer the ship in port, you could say - make the drawing a reality."
Susanna Bernéli
Housing Economist
"I am a person who loves to have many things going on and who has a strong drive of my own, so I enjoy being able to set up the work that it suits me."
Pernilla Randefalk
Business Developer
"BoKlok is characterized by an unpretentious atmosphere - everyone helps each other. That is our whole basic idea, and I really appreciate that everyone - regardless of position - cuts in if needed."

Jobb på et sted du vil trives

 • TEST

Om selskapet

BoKlok er et konsept utviklet og eid i fellesskap av Skanska og IKEA og det legger klare føringer for hvordan vi lager boliger. Løsningene er gjennomtenkte og bygger på mer enn 130 års erfaring, hver kvadratmeter er plassert der den vil gjøre best nytte for seg. Merkevarene våre er kjent verden over for god kvalitet og lekker design – dette er bokstavelig talt innebygget i boligene våre. Vi har utviklet nær 13 000 boliger i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia. Til sammen har vi 420 medarbeidere, både funksjonærer og yrkesarbeidere.

TOMBoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Det går i korthet ut på att de som bor i våra hem ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt.

TOMVi ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning.

TOMVi bygger hållbara hem och vi jobbar mot vårt mål att vara klimatneutrala 2030.

TOMSom ett affärsområde i Skanska får du som medarbetare ta del av förmåner och utvecklingsmöjligheter inom Skanska koncernen.

TOMFör oss är mångfald och inkludering viktig - vi vill spegla samhället, främja rättvisa och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig sedda, respekterade och aktivt få bidra – oavsett vem den är. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle – för alla.

TOMBoKlok is a housing concept developed by Skanska and IKEA. In short, those who live in our homes should get as much housing as possible for as little money as possible.

TOMWe are responsible for the entire value chain, from product development, project development and manufacturing in the factory to sales, construction and customer relations after moving in.

TOMWe are building sustainable homes and we are working towards our goal of being climate neutral by 2030.

TOMAs a business unit in Skanska, you as an employee can take advantage of benefits and development opportunities within the Skanska Group.

TOMDiversity and inclusion are important - we want to reflect society, promote justice and the equal value of all. With us, everyone should feel seen, respected and actively contribute - regardless of who it is. It is a prerequisite for us to be able to deliver value to our customers and drive the development towards a better society - for everyone.

TOMBoKlok on erilainen asumisen konsepti, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja IKEA. Yhdessä rakennamme fiksuja koteja ihmisille, jotka haluavat asua hyvin omassa kodissaan niin, että rahaa riittää vielä muuhunkin.

TOMMe vastaamme koko arvoketjusta tuotekehityksestä projektikehitykseen, tehdasvalmistuksesta rakentamiseen aina myynnistä muutonjälkeiseen asiakaspalveluun asti.

TOMRakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2030!

TOMOlemme Skanskan liiketoimintayksikkö ja tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

TOMMonimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on meille tärkeä – haluamme peilata yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja samanarvoisuutta. Kanssamme jokaisen tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että onnistumme tuottamaan arvoa asiakkaillemme ja ohjaamaan kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa.

TOMBoKlok er et boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Det går i korte trekk ut på at de som bor i boligene våre, skal få så mye som mulig for så lite penger som mulig.

TOMVi tar ansvar for hele verdikjeden, fra produktutvikling, prosjektutvikling og fabrikkproduksjon til salg, bygging og kunderelasjoner etter innflyttingen.

TOMVi bygger bærekraftige boliger, og vi jobber mot vårt mål om å være klimanøytrale i 2030.

TOMEttersom vi er et forretningsområde i Skanska, får du som medarbeider tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

TOMFor oss er mangfold og inkludering viktig – vi vil gjenspeile samfunnet og fremme rettferdighet og likeverd for alle. Hos oss skal alle føle seg sett og respektert og få bidra aktivt – uansett hvem de er. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere verdi til kundene våre og drive utviklingen mot et bedre samfunn – for alle.

Simen Granerød | Kontaktperson

Søk her