Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Biokaasulaitoksen operaattori, Turku (Kesätyö)

 • Viimeinen hakupäivä: 27. helmikuuta 2022
 • Åbo
 • Viimeinen hakupäivä: 27. helmikuuta 2022
 • Åbo

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja toimittaja, jolla on biokaasun tuotantolaitoksia Suomessa ja Ruotsissa. Biokaasu on uusiutuva ja täysin eloperäisistä jätteistä valmistettu polttoaine, joka auttaa asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjään merkittävästi siirryttäessä lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen. Laitoksemme tuottavat biokaasun lisäksi myös kierrätysravinteita niin maatalouden kuin teollisuudenkin käyttöön. Kehitämme jatkuvasti tuotantoamme nostamalla vaatimustasoamme ja investoimalla uusiin biokaasulaitoksiin. Tuomme vuoteen 2024 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta.

Etsimme nyt Turkuun biokaasulaitoksen operaattoria kesän ajaksi.

Biokaasulaitoksen operaattori hoitaa ja valvoo laitosprosesseja paikallisesti ja prosessinohjausjärjestelmän kautta sekä osallistuu päivittäiseen käyttötoimintaan yhteistyössä muun laitoshenkilöstön kanssa.

Operaattorit huolehtivat, että kaikki tulevat ja lähtevät raaka-aine- ja ravinnetoimitukset voidaan ottaa vastaan ja toimittaa sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Laitosoperaattorit vastaavat prosessissa tarvittavien kemikaalien ja muiden käyttöhyödykkeiden hankinnasta ja annostelusta sekä prosessilaitteiden, -koneiden ja -järjestelmien ylläpidosta ja huollosta.

Pääasialliset vastuualueet:

 • Jätteenkäsittelyn ja biokaasuprosessin valvomo- ja kenttäoperointi
 • Prosessilaitteiden ja -koneiden kunnossapito ja ennakkohuollot
 • Biokaasulaitokseen liittyvät puhtaanapitotehtävät

Viikkotyöaika on arkisin 37,5 h. Työtehtävät saattavat edellyttää valmiutta varallaoloon ja päivystämiseen vaihtelevasti myös viikonloppuisin.

Odotamme sinulta:

 • Voimassa olevaa työturvallisuuskorttia
 • Tehtävään soveltuvia teknisen alan opintoja
 • Reipasta työ- ja asiakaspalveluasennetta

Etsimämme henkilö on aidosti kiinnostunut käyttö- ja kunnossapitotehtävistä ja haluaa oppia tuntemaan biokaasu-laitosprosesseja ja jätteenkäsittelytekniikoita.

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen energia- tai prosessiteollisuudesta ja käyttö- ja kunnossapitotehtävistä.

Tarjoamme sinulle:

 • Mielekkään työn pohjoismaisessa työympäristössä ja mahdollisuuden päästä tutustumaan tulevaisuuden energia- ja ympäristötoimialaan
 • Inspiroivan ja modernin työympäristön
 • Kunnollisen perehdytyksen ja kannustavan tiimin tueksesi

Eettinen toimintatapaamme kattaa sekä ihmiset ja ympäristön.

Haluatko liittyä joukkoomme rakentamaan puhtaampaa huomista?

Hae tehtävää viimeistään sunnuntaina 27.2.2022.

Lisätietoja tehtävästä antaa Plant Group Manager Jani Haapanala arkipäivisin klo 10-15 puh.+358405584243

Tutustu yhtiöömme.

Tutustu Gasumin kesätyömahdollisuuksiin.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Stig Sagevik
Logistics Manager
"When working at Gasum, each day is different."
Anneli Ahlström
Production Manager
"We are excellent at helping each other and stepping out of our comfort zones."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"It’s is a privilege to have a possibility to do meaningful work for the cleaner future."
Andreas Berg
Development engineer
"There's always something new to learn."
Stig Sagevik
Logistics Manager
"Gasumilla jokainen työpäivä on erilainen."
Anneli Ahlström
Production Manager
"Olemme hyviä auttamaan toisiamme ja menemään mukavuusalueidemme ulkopuolelle."
Heidi Kuoppala
Business Manager, Road transport
"On etuoikeus saada tehdä merkityksellistä työtä puhtaamman tulevaisuuden hyväksi."
Andreas Berg
Development engineer
"Aina voi oppia jotain uutta."

Meillä on loistavat edut

 • Over 380 amazing colleagues

 • Positive and encouraging work community

 • Leadership principles support our work

 • Development and learning opportunities

 • And inspiring and modern workplace

 • Meaningful work for the cleaner tomorrow

 • Yli 380 mahtavaa kollegaa

 • Positiivinen ja kannustava työyhteisö

 • Johtamisen periaatteet tukevat työtämme

 • Kehittymis- ja oppimismahdollisuudet

 • Inspiroiva ja moderni työpaikka

 • Merkityksellinen työ kohti puhtaampaa huomista

Tietoa yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Työllämme on yhteinen tarkoitus – puhtaampi energia: Tarjoamme energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

Gasum-konserni perustettiin vuonna 1994 ja on Suomen valtion omistama yhtiö. Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa.


Gasum työnantajana-

-Olemme Gasumilla kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia." Nopeasti kehittyvänä energialan yhtiönä haluamme vastata nykypäivän haasteisiin ja olla mukana luomassa hiilineutraalia yhteiskuntaa. Henkilöstö on suurin voimavaramme matkalla kohti näitä tavoitteitamme.

-Sovit joukkoomme Gasumille:

-Olet kiinnostunut ympäristöasioista ja puhtaammasta energiasta. Vastuullisuus ja kestävyys ovat sinulle tärkeitä arvoja.

-Arvomaailmasi kohtaa meidän arvojemme kanssa: Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.

-Huomioit työturvallisuuden aina työskennellessäsi.

-Olet avoin muutoksille.

-Olet oma-aloitteinen ja valmis ottamaan asioista selvää.

-Haluat kehittää sekä omaa että yrityksen osaamista.

Gasum as an employer-

-At Gasum we have summed up our values in a single proposition: “Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.” As a rapidly developing energy company we are determined to respond to today’s challenges and take part in the creation of a carbon-neutral society.

-You will be a good match to our team at Gasum if:

-You are interested in environment and cleaner energy. Responsibility and sustainability are a important value to you.

-Your values meet our values: Purposefully and responsibly moving towards new opportunities.

-You take always care of safety while working.

-You are open to changes.

-You are self-driven.

-You want to develop your own competence to contribute to the company’s vision.

Gasum

Åbo
Käy sivulla