Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Erfaren Geotekniker

 • Søknadsfrist: 30. januar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 30. januar 2022
 • Oslo

Skanska Teknikk
Avdeling for Konstruksjon, geoteknikk og betongteknologi er en av del av Skanska Teknikk som er Skanskas interne rådgiverenhet. Skanska Teknikk består av flere avdelinger og dekker fagområdene «Miljø og klima», «Installasjoner, energi og bygningsfysikk» og «BIM og VDC».

I avdelingen Konstruksjon, geoteknikk og betongteknologi får du jobbe i en avdeling som støtter alle faser av prosjektgjennomføringen i Skanska, fra idé-/skissestadiet til detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Til avdelingen og team geoteknikk søker vi nå en engasjert og erfaren geotekniker.

Vi tilbyr:

 • Vi kan tilby spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende entreprenørselskaper.
 • Vi tror på variasjon, og geoteknikerne hos oss opplever mer variasjon og involvering i utforming av prosjekter enn hva som er vanlig i tradisjonelle rådgivermiljøer.
 • Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling samt gode synergier på tvers av fag. Skanska har konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og tilbyr medeierskap gjennom vårt aksjeprogram.

Dine oppgaver

 • Du vil få en sentral rolle i flere av våre bygge- og anleggsprosjekter, og være en nøkkelperson innen geoteknisk prosjektering i Skanska Norge. Dine vurderinger vil ofte være avgjørende for om vi lykkes i prosjektene våre.
 • Du vil jobbe med prosjektering av byggegroper og spunt/støttekonstruksjoner, vurdere stabilitet av skråninger, utgravinger og fyllinger, fundamentering av konstruksjoner, beregninger knyttet til grunnforsterkning med kalksement med mer.
 • Du vil involveres både i skisse/forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging av geotekniske arbeider under utførelse.
 • Du vil også støtte tilbudsarbeid med kvalitetssikring og optimalisering av løsninger som kalkuleres.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Vi søker

 • Vi søker deg som er sivilingeniør eller ingeniør med solide kunnskaper og erfaring innen geoteknikk.
 • Vi søker deg som i dialog med medarbeidere i hele organisasjonen tilstreber å finne de mest optimale løsningene for våre tilbud og prosjekter.
 • Deg som kan identifisere deg med Skanskas verdigrunnlag omtanke, etikk, samarbeid og kundefokus.
 • Deg som er kreativ med hensyn til praktisk problemløsning, har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og tar gjerne initiativ utover det som normalt forventes.

Stillingen rapporter til avdelingssjef for Konstruksjon, geoteknikk og betongteknologi.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Vera Lukina | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside