Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Adobe Experience Cloud Specialist/Multi Solution Architect

 • Urval sker löpande
 • Malmö
 • Urval sker löpande
 • Malmö

Are you an Adobe Professional, interested in working with the latest technology and tools? Are you interested in working in delivery teams with specialists from across the world?

If you are not an multi solution expert but an expert in any of the individual areas (AEM, Adobe Analytics, Adobe Campaign, Magento, Forms or Adobe Target), we are also looking forward on seeing your application!

About the role
Capgemini is a leader in Adobe, and we are looking for interested, motivated and experienced people to join. Our digital experience team is expanding rapidly, and you will have the chance to grow your and your colleagues’ skills. Our clients are in different stages of their journey towards adoption of new digital technologies. As a new joiner into the Digital Marketing Team in Capgemini Sweden, you will use and build on your experience in Adobe Experience Cloud. You will be working with clients and other third parties, as well as Capgemini’s teams from across the Firm, with a chance to deliver for some of the biggest global brands. You will have a degree of technical knowledge, as well as the ability to communicate to business users. We are looking for practical, enthusiastic people, with a desire to learn and be a part of a period a high growth for our team.

Your responsibilities in the service are:

 • Design and implementation of solution architectures and technical designs based on Adobe solutions, specific customer requirements as well as strategic and technical framework conditions

 • Detailing and breaking down customer strategies and requirements in project phases and roadmaps, based on customer priorities, project experience and (technical) dependencies

 • Leading workshops and advising our customers on how to optimally use their marketing stacks

 • Technical discussions with our customers from various industries around digital marketing, MarTech solutions, integration with existing systems and target architectures

 • Suggest and implement solutions for process improvement.

 • Integrate Adobe Experience Cloud solutions, both within the ecosystem and with other tools that our clients have

 • You have expertise/certification in either of adobe experience products

 • Knowledge or experience of other Adobe Experience Cloud solutions

Your profile
To succeed in the role, we see that you have:

 • 8+ years of experience in software development and architecture design

 • 5+ years of experience in the conception and implementation of customer-specific requirements in either of the following Adobe experience products: AEM, Adobe Analytics, Adobe Campaign, Magento, Forms or Adobe Target. If you are not an multi solution expert but an expert in any of the individual areas, we are also looking forward on seeing your application!

 • Extensive expertise in the following programming languages ​​/ technologies: HTML, HTML5, Java Script, XML, Java, WCM, OSGi. REST, GraphQL, Web Analytics

 • Enthusiasm for DevOps approaches / best practice

 • Experience in cloud migrations and deployment concepts for one or more cloud providers (AWS, Azure, GCP)

 • good knowledge of Swedish or English

 • Excellent problem-solving skills with a proven ability to identify and solve problems and, if necessary, to call in other experts

 • Pronounced interest and enthusiasm for digital marketing trends, web technologies and topics such as personalization, cross-channel marketing and customer data management / customer activation

 • Strong skills to effectively interface with client

Recruitment process during summer
Right now it's holiday season at Capgemini and we hope that you're also enjoying a nice summer! We look forward to review your application upon our return in v.32 and expect to be able to give you feedback towards the end of August! Thank you for your patience!

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 270 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2020 omsatte koncernen 16 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Josefin Kokko Ekholm | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Malmö
Besök hemsida