Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Jurist / Advokat / Prosedyreadvokat

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lysaker

Claims Link er skadeoppgjørsselskap som er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners - en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter.

Claims Link er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med å behandle mangelsaker og tvister i forbindelse med boligsalg. Vi behandler også forsikringsskader knyttet til leiegaranti, yrkesskade og eiendom/eiendeler på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskap. Vi er ca. 80 personer fordelt på kundesenter, flere skadeteam og et spesialskadeteam med regress, prosedyre og teknisk. I tillegg har vi vår digitale medarbeider - roboten Sødde!

Claims Link vokser og vi ønsker oss derfor nå flere gode kolleger både på Lysaker og i Trondheim.

Hos oss får du mulighet til å jobbe med ulike rettslige problemstillinger i tverrfaglige team bestående av jurister, advokatfullmektiger, advokater og tekniske eksperter. Du vil i løpet av kort tid få ansvar for en egen portefølje og for fremdrift i egne saker. Sakene knytter seg i hovedsak til boligselgerforsikring, hvor ingen sak er lik og kompleksiteten varierer.

Arbeidsdagen er variert, og kan bestå av kontakt med ulike parter, forhandlinger, besiktigelser, møtevirksomhet, behandling for Finansklagenemnda og forliksråd. Det er også gode muligheter for prosedyre hos oss. Om du ønsker kan du i tillegg involvere deg i diverse prosjekter, andre skadeprogrammer, interne faggrupper og drive kursing internt og eksternt. Alle avdelingene jobber i nær relasjon med hverandre og på den måten får du utviklet din kompetanse.

Som nyutdannet eller fersk Jurist får du her en mulighet til å raskt bygge solid erfaring innen forsikringsfaget. Du vil få god oppfølging gjennom vår fadderordning og vårt fokus på kompetansedeling.

Som Advokat / Advokatfullmektig har du som mer senior flere års erfaring, gjerne også med avhendingsloven. Vi håper du har mye å tilføre oss med din opparbeidede kompetanse og selvstendighet, ditt initiativ samt din evne til å utfordre. Som Prosedyreadvokat vil du tilhøre vårt Prosedyreteam på Lysaker og i hovedsak prosedere saker for domstolene. Til denne rollen må du ha prosedyreerfaring og generell erfaring innen enten fast eiendom, kontraktsrett og/eller forsikringsrett. Vi har saker over hele Norge, så stillingen innebærer normalt noe reisevirksomhet – en unik måte å se landet vårt på!

Likt for alle rollene er at du vil bistå ulike klienter og være en del av et fantastisk team med et unikt miljø, både faglig og sosialt. Hos oss er vi opptatt av å gjøre hverandre gode og lykkes sammen! Ulike faggrupper og personligheter skaper et dynamisk lærings- og arbeidsmiljø som preges av åpenhet, inkludering og høy grad av trivsel.

Jobb med skikkelig flinke folk

Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forsikringsmegler
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"
Madeleine K. Linnerud
Advokatfullmektig
"Det er høyt tempo og mye å gjøre – samtidig har vi det sosialt og veldig gøy både på og utenfor jobb"
Morten H. Slettevold
Compliance Officer / Advokat
"Med stor tilgang på saker er det gode muligheter for å få advokatbevilling relativt raskt"

Kompetanse

Hos Claims Link er det masse engasjement og tempo. Du bør derfor ha høy arbeidsglede og -lyst og evne å prioritere og jobbe strukturert. Vi ser etter gode lagspillere som også arbeider selvstendig og effektivt, og som kommuniserer godt. Humor og humør er viktig i vår arbeidshverdag og vi håper du også på din måte bidrar som miljøskaper. Master i rettsvitenskap eller cand.jur. kreves for alle rollene.

Claims Link er opptatt av mangfold og søker nye kolleger som kan utfordre våre etablerte sannheter og tilføre oss noe nytt. Verdiene våre modig, banebrytende, ansvarsfull og imøtekommende preger i stor grad vår jobbhverdag, og det er viktig at du kjenner deg igjen i disse! Vi oppfordrer ellers alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nå håper vi du blir nysgjerrig og interessert! Ta eventuelt gjerne kontakt med Nina for en uforpliktende prat! Og du - ikke glem å se filmen vår da, så får du vite litt mer om hvordan vi har det på jobb!

I stedet for å skrive søknad ønsker vi at du via søknadsskjemaet svarer på et par spørsmål og legger ved din CV.

Jobb på et sted du vil trives

 • Et selskap i vekst med store ambisjoner

 • Moderne lokaler på Lysaker og i Trondheim

 • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling

 • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

 • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

 • Gratis rådgivning innen S&P's konsepter/produkter

 • Internasjonalt og faglig sterkt miljø

 • En fleksibel arbeidshverdag

 • Diverse aktivitetstilbud og bedriftsidrettslag

Om selskapet

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap og en kunnskapsbedrift. Vi er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners. Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Söderberg & Partners har i dag ca. 2500 medarbeidere fordelt på ca. 70 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Spania. I Norge er vi ca. 300 ansatte, hvorav ca. 80 medarbeidere er ansatt hos Claims Link.

Claims Link behandler skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper.

Vi har en sterk bedriftskultur preget av ansatte med høye ambisjoner og stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye gode kolleger som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?


1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2014NHO Forsikring etableres

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners

2019Söderberg & Partners kjøper Forvaltningshuset - S&P Wealth Management. Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning etableres

2020Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers

2021Söderberg & Partners kjøper CR Forsikringsmegling samt majoriteten i NOR , R2 og Gagne. Etablering i Ålesund

Nina Risvik Johannessen - Teamleder Spesialskade | Kontaktperson

Søk her
Claims Link AS

Lysaker
Besøk nettside