Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

UX/Frontend till vårt Pega-team i Stockholm

 • Urval sker löpande
 • Stockholm
 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Ta möjligheten att utvecklas i den moderna Pega-plattformen hos oss på Capgemini. Vi fortsätter växa inom Pega, och utökar därför teamet med UX-designers med frontendskills som tillsammans med oss, vill skapa innovativa lösningar för våra användare och kunder.

Om rollen:
På Capgemini Digital Customer Experience verkar vi inom design, teknik och affär med att skapa tjänster, produkter och upplevelser från grunden, samt med att transformera befintliga lösningar. Vi befinner oss i en övergångsperiod, där våra nuvarande arbetssätt återuppfinns. I Stockholm söker vi efter nya teammedlemmar som är intresserade av att fokusera på UX-design för Pega-plattformen.

Vår globala erfarenhet och expertis inom Pega ger oss en unik möjlighet att effektivt lösa våra kunders utmaningar när det gäller att snabbt införa förändringar av affärsbehov och möjligheter. Som UX-designer och konsult, hjälper du våra kunder med allt från rådgivning i tidiga skeden genom research och design thinking-aktiviteter, till implementering och design inom Pega-plattformen. Du kommer tillsammans med teknik- och affärsintressenter samt utvecklare att skapa nya spännande upplevelser med användarna i centrum. Våra Pega-team arbetar idag med ledande kunder inom exempelvis offentlig sektor med Pega-plattformsintegrationer och design.

Vi erbjuder:
Vi stöttar dig med utbildning inom Pegaområdet och certifieringar om du vill utveckla din kompetens ytterligare. Vi har en flexibel arbetsmodell som gör att du kan arbeta delvis hemifrån, vilket ger dig större frihet att balansera ditt privatliv och yrkesliv. Vårt UX Guild håller alla UX:are och designers uppkopplade, med lärande-aktiviteter och sociala evenemang över de svenska regionerna. I teamet lär vi oss av varandra och har roligt tillsammans. Vi satsar på inkludering och samarbete i alla våra initiativ och aktiviteter.

Vi söker dig med erfarenhet av:

• Att professionellt arbetat som UX-designer i minst två år

• Erfarenhet av frontend-utveckling

• Att planera och genomföra research, översätta researchresultaten till koncept, för att sedan omvandla och kommunicera koncepten till verkliga produkter och tjänster

• Att underlätta designprocessen och föra människor samman genom att leda workshops, idésessioner och design-sprintar

• Att skapa prototyper - från wireframes, till klickbara mock-ups för att simulera slutprodukten

• Verktyg som Figma, Sketch och Invision

• Att arbeta med WCAG-implementering samt arbete med designsystem

• Har goda kunskaper i svenska och engelska

Du kommer dessutom ges möjlighet att specialisera dig på UX-design i Pega-plattformen, och arbeta med tillgänglig- och hållbar design.

Rekryteringsprocessen :
Ansök och bifoga ditt CV, bifoga gärna din portfölj också. Vi intervjuar löpande och kommer påbörja urvalet i mitten av januari.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Bonus program

 • Wellness benefits

 • Flexible work time policies

 • Fun and inspirational events

 • Arts and sports club

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Parental benefits

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000 (!) kurser och certifieringar.

 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation

 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.

 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 270 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2020 omsatte koncernen 16 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Selma Sternersson | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm
Besök hemsida