{$ msg.text $}

HMS Manager på site

 • Søknadsfrist: 15. september 2019
 • Finnmark, Norge +1 til
 • Søknadsfrist: 15. september 2019
 • Finnmark, Norge +1 til

HMS-Manager til høyspent linjeanlegg.

Dine ansvarsområder i rollen vil blant annet være:

 • Bistå prosjektledelsen i sikring av etterlevelse av risiko, HMS, ytre miljø og kvalitet i prosjektet.
 • Rådgiver og operativ ansvarlig for HMS i samarbeid med prosjektleder
 • Delta i kontinuerlig forbedringsarbeid i prosjektet
 • Aktivt sørge for at prosjektet gjennomføres slik at definerte mål i selskapet og for prosjektet oppnås
 • Sørge for at måloppnåelse fra byggherre overholdes innen HMS, Ytre miljø og kvalitet
 • Utarbeide detaljerte ukesrapporter på ansvarsområdene

Kompetanse

 • God kjennskap til byggherreforskriften
 • 3 års relevant erfaring med HMS / SHA fra lignende bransjer
 • Erfaring med prosjektgjennomføring
 • Erfaring med koordinering av leverandører
 • Utdanning innen området
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk som arbeidsspråk

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Vi skreddersyr løsninger for:

 • Management for hire / utleie
 • Faste ansettelser
 • Kombinasjonsløsninger

Våre kunder:

Vi leverer våre tjenester til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, konsulenter og rådgivere.

Vår kompetanse:

Sitepartners omfattende kompetanse og erfaring innen rekruttering, bransje- og fag ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet.

Mobilitet og fleksibilitet:

Vår unike oversikt og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen

Anders Norberg Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Finnmark, Norge +1 til
Besøk nettside