Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Daglig leder Båtsfjordbruket

 • Søknadsfrist: 12. desember 2021
 • Båtsfjord
 • Søknadsfrist: 12. desember 2021
 • Båtsfjord

Norges kanskje mest moderne hvitfiskanlegg søker ny Daglig leder. Er det DU som skal ta ansvaret for å videreføre Båtsfjordbrukets lange og stolte tradisjoner?

Båtsfjordbruket har gjennom mange år bygget seg opp en sunn og god driftsmodell. Daglig leder skal i tett samarbeid med selskapets eiere forvalte og videreutvikle denne til glede for selskapets leverandører, kunder, ansatte og eiere. Dette forutsetter høyt fokus på kvalitet, løpende forbedringsarbeid, kostnadsoptimalisering, nærværende personalledelse og optimal ressursutnyttelse.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre selskapets strategi i samspill med styre og eiere
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Vedlikeholde og videreutvikle en sterk og god relasjon til selskapets leverandører og sørge for daglige innkjøp av råstoff
 • Bygge gode relasjoner med selskapets interne og eksterne kunder
 • Videreutvikle en sterk og stolt bedriftskultur
 • Gjennomføre lokale forbedringsprogrammer tilknyttet drift og produkt
 • Bidra til rapportering av høy og god kvalitet til styre og eiere

Kompetanse

Vi søker en synlig og målrettet leder med produksjonserfaring fortrinnsvis fra hvitfisksiden. Du kjenner fiskerinæringen, dens natur og kultur godt, og vet hva som skal til for å skape en sunn, effektiv og lønnsom produksjonsbedrift i spennet mellom fiskeflåten og markedet. Du har høy etisk standard og gjennomføringsevne, du føler deg like vel på kontoret, i mottaket som i filetavdelingen og er opptatt av å skape en bærekraftig arbeidsplass som fremmer norsk fiskerinæring på en positiv måte.

Vi tror du har høyere utdanning innen økonomi, ledelse og/eller fiskerifag, men erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Du er også en erfaren leder som trives tett på organisasjonen, som tar tydelige og gode beslutninger og som trives med å bygge kompetente team som tar ansvar for å drive selskapet videre mot nye mål.

Store deler av vår produksjon går til selskapets søsterbedrifter i Insula-konsernet, og produkter til eksport selges gjennom søsterselskapet Nordic Group. Vi ser derfor etter deg som trives med å ha totalansvar for utvikling i egen bedrift, samtidig som du setter pris på styrken i å være en del av et større fellesskap. Du evner å bygge en stolt kultur og sterk vinnerånd lokalt, og bidrar samtidig til å identifisere, utvikle og implementere synergier på tvers av konsernets selskaper.

Jobb på et sted du vil trives

 • Tett på råvarene

 • Dyktige og engasjerte kollegaer

 • Høyt fokus matsvinn og kvalitet

 • Norges kanskje mest moderne filetfabrikk

Om selskapet

Båtsfjordbruket AS ble etablert i 1981, og vår hovedaktivitet er kjøp av fersk hvitfisk og kongekrabbe fra kystflåten, filetproduksjon og levendelagring av hvitfisk. Vi kan i tillegg med stolthet si at vi er blant landets fremste på levendelagring av torsk.

Båtsfjordbruket har lange og stolte tradisjoner for fersk fisk og sjømat. Helt siden 1891 har det blitt kjøpt fisk på denne eiendommen, og det blå pakkenummeret F-162 er et kvalitetsstempel ute i markedet.

Båtsfjordbruket teller til sammen rundt 100 medarbeidere med lang erfaring, stort engasjement og høy kompetanse, og vi har opparbeidet oss en sentral posisjon innen vårt felt av fiskerinæringen.

Å kunne utnytte alt på fisken er en prioritet for oss slik at ingenting går til spille. Matsvinn skal reduseres til et absolutt minimum og fisken skal ivaretas på en slik måte at kvaliteten ikke forringes.


ModigVi tør å investere i innovasjon og nye muligheter. Vi satser for å skape verdier for forbrukere, kunder, lokalsamfunn og eiere. Vi tør å ta grepene som må til for å drive lønnsomt.

NærVi er nær havet, fisken, lokalsamfunnene, våre ansatte, kundene, eierne og ikke minst forbrukerne. Vi har vært her lenge, og vi blir værende langt inn i fremtiden. Vi tar ansvar hele veien – fra fisken fanges i havet og helt til den er på middagsbordet. Vi er nær hverandre, bryr oss, viser omsorg og lytter til dem rundt oss.

EngasjertVi er dedikerte, hardtarbeidende og fremoverlente. Vi legger hjertet vårt i det vi gjør og er stolte av resultatene vi skaper sammen. Humor, arbeidsiver og glede gjør at vi alltid yter det lille ekstra.

Morten Hyldborg Jensen, Driftsdirektør Insula Hvitfisk | Kontaktperson

Søk her
Båtsfjordbruket AS

Båtsfjord
Besøk nettside