Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

AML-jurist till Skandias affärsområde Försäkring

 • Urval sker löpande
 • Stockholm
 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

AML-jurist | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | Stockholm

Som jurist med central placering i Stabsfunktionen inom Affärsområde Försäkring på Skandia, är du tillsammans med dina kollegor inom funktionen en nyckelperson i Skandias arbete mot finansiell brottslighet och terrorismfinansiering.

Affärsområdet är i ständig utveckling och här behövs din kunskap och praktiska erfarenhet för att motverka penningtvätt. Din viktigaste uppgift är tolka och översätta externa krav till interna regler och praktiska lösningar som effektivt säkerställer att Skandias produkter inte utnyttjas för finansiell brottslighet. Din roll ger dig ingång att operativt vara med när vi översätter ”krav” och tillsammans hittar ”hur”.

Dina arbetsuppgifter:

 • Stödja Affärsområdet och funktionen i alla juridiska frågor som relaterar till efterlevnaden av penningtvättsregelverket och det operativa arbetet.

 • Utvärdera och justera interna regler och rutiner kring AML, sanktionsscreening samt FATCA, CRS och andra tillämpliga utländska konsumentskyddsregler (UKSR) såsom Dodd Frank.

 • Tillsammans med dina kollegor inom funktionen hålla utbildningar för affärsområdet.

 • Stöd i rapportering till SUB, VD, Koncernledning och Styrelse.

 • Bevaka Skandias intressen i olika bransch- och myndighetssamarbeten för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt omvärldsbevaka nya och ändrade regelverk inom FATCA-, CRS och UKSR

Några av våra medarbetare

Olivia
Handläggare Back office
"Skandia har den anställdes utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar i organisationen."
Daniel
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
DevOps Engineer
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Susanna
Chef Riskkontroll Koncern
"Skandias ömsesidighet samt fokus på pension och hälsa bidrar till mycket gott i samhället och för den enskilda individen. Jag uppskattar oerhört att få jobba på ett sådant bolag."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Försäkringsspecialist
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Processägare Skandiabanken
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
Team Leader IT service operations
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Content Lead, Customer Experience Management
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige. "

Kvalifikationer

idag förtrogen med penningtvättsreglerna men vi kommer vilja att du även utvecklar kompetens inom sanktionsregelverket och inom FATCA- och CRS. Vi tror att du är en person med perspektiv- och prioriteringsförmåga. Du håller i ditt ansvarsområde, hittar lösningar, delar med dig av vad du kan och håller samtidigt god hand med affärsområdet. Dina två hattar är ständigt på – du säkerställer efterlevnaden av reglerna och är en möjliggörare för lösningar som skapar mervärden. På Skandia genomsyras vårt arbete av prestigelöshet, ödmjukhet och teamwork och vi vill att du identifierar dig med dessa.

Det här önskar vi av dig

 • Att du har en svensk juristexamen
 • Några års praktisk erfarenhet från försäkring eller annan finansiell verksamhet
 • God kunskap om och praktisk erfarenhet från arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering
 • Erfarenhet från att självständigt ha hanterat juridiska frågeställningar med anknytning till något av de nämnda regelverken

Det är meriterande om du har:

 • Tidigare erfarenhet av sanktionsreglerna samt FATCA/CRS

Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – inkom med din ansökan redan idag!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

 • Vår företagskultur styrs av engagemang

 • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

 • Fantastiska kollegor

 • Bidrar till att göra skillnad

 • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomSom enda svenska bolag var vi med på Fortune Magazines "Change the World list" 2016.

TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 750 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi har blivit utsedda till årets livbolag 3 år i rad.

TomVi har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, t ex Snapchat.

TomVårt hälsoerbjudande har bidragit till att mer än halvera sjukskrivningarna hos våra kunder de senaste tio åren.

Andreas Aspelin | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida