Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teamleder - Compensation and Benefits

 • Søknadsfrist: 23. januar 2022
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 23. januar 2022
 • Oslo

Shared service leverer et bredt spekter av tjenester innen lønn, HR-støtte, rekruttering, pensjon og systemutvikling til hele konsernet i Norge. For at Skanska skal lykkes med sine ambisiøse vekstambisjoner ønsker vi å videreutvikle vårt Shared Service senter med fokus på faglig kompetanse, digitalisering og kundeservice. Som et ledd i dette har vi opprettet en ny stilling innenfor fagområdet compensation & benefits, med et spesielt fokus på pensjon.

Som teamleder vil du inngå i et lederteam på fem i vår Shared Service-enhet, og samarbeide tett med den øvrige HR-organisasjonen, ledelse og eksterne tjenesteleverandører. Som teamleder får du ansvar for å lede og utvikle medarbeiderne i din enhet.

Vi tilbyr

 • En stilling hvor du skal lede og utvikle fagområdet pensjon, samt øvrige administrative prosesser innenfor compensation & benefits
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle

Ansvarsområder:

 • Eierskap for de administrative prosessene innenfor compensations & benefits

 • Rådgivingstjenester innenfor alle aspekter av compensation & benefits

 • Bidra til styrking, forbedring og utvikling av våre kompensasjons- og fordelsprogram

 • Ansvarlig for støttetjenester knyttet til kompensasjonsprosesser som; lønnsoppgjør, bonus, likelønnsrapportering, insentivprogrammer, pensjon og forsikring

 • Ledelse og utvikling av fagområdet. Personalansvar for en medarbeider, samt ressurser fra førstelinje

Vi trenger deg! En utviklingsorientert leder som vil bidra med å standardisere oppgaver ut til en 1-linjetjeneste som støtter opp om en effektiv produksjon og sikrer våre leveranser.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Ledererfaring er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring fra pensjon, lønn og kompensasjon
 • Kunnskap til lovgivning knyttet til kompensasjonsområdet

Egenskaper

 • Sterke analytiske evner
 • Utvikling- og forbedringsorientert med evne til å se digitale løsninger
 • Strukturert med fokus på detaljer samtidig som du kan se helheten
 • Evner å snakke med interessenter på alle nivåer i organisasjonen.

Stillingen rapporterer til: Patrik Pedersen, leder for Shared Service som kan kontaktes på tlf. 982 03 189

Søknadsfrist : 23. januar 2022

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Patrik Pedersen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside