Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Controller / Innkjøpsrådgiver

 • Søknadsfrist: 1. desember 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 1. desember 2021
 • Oslo

Ønsker du en viktig rolle i våre forsknings- og utviklingsprosjekter? I en av virksomhetene med best omdømme i staten? Til Meteorologisk institutt søker vi initiativrik og samarbeidsorientert controller / innkjøpsrådgiver!

Meteorologisk institutt (MET) har levert kritiske tjenester til det norske samfunnet i over 150 år. Tjenestene våre utvikles av et internasjonalt anerkjent forskermiljø. Har du lyst til å være med på arbeidet med utvikling av Meteorologisk institutt gjennom å støtte virksomheten i økonomistyring og -planlegging, både av våre forsknings- og utviklingsprosjekter og den løpende driften? Vi trenger to kompetente prosjekt- og økonomi-controllere til vårt controllerteam.

Meteorologisk institutt har over 100 forskere innenfor vær, hav, klima og forurensnings- og beredskaps-problematikk. Miljøet er internasjonalt med omfattende relasjoner til andre forskergrupper i Norge og utlandet. Instituttets forsknings- og utviklingsaktivitet har til formål å forbedre og utvide grunnlaget for instituttets tjenester. Vi arbeider i en verdikjede «fra forskning til tjenester».

Yr.no er endepunktet for en av verdikjedene ved instituttet. Aktivitetene er finansiert dels gjennom eksterne bidrag og oppdrag, og dels direkte over statsbudsjettet.

I denne stillingen vil du være en del av en stab som jobber primært med støtte til eksternt finansierte prosjekter ved MET og støtter linjeledere i deres økonomistyringsarbeid. Stillingen vil være 50% rettet inn mot innkjøpsfunksjonene ved MET. MET har en desentralisert innkjøpsmodell og hovedoppgaven er å være rådgiver overfor fagpersoner med innkjøpsansvar. Du vil jobbe tett med våre jurister og MET har også godt samarbeid med de øvrige virksomhetene under Klima- og miljødepartementet.

Stillingen er fast og plassert i METs økonomistab med arbeidssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsrapportering for prosjekter og divisjoner/avdelinger
 • Budsjett- og analysearbeid i prosjekter og i organisasjonen
 • Utforming og oppfølging av prosjektavtaler i samarbeid med juridisk kompetanse
 • Delta i arbeidet med søknads- og rapportskriving
 • Bidra i utviklingen av gode rutiner innen økonomistyring og implementering av disse i organisasjonen
 • Ansvar for gjennomføring, kvalitetssikring og rådgivning av anskaffelsesprosesser i samarbeid med divisjoner/avdelinger
 • Bistå i oppfølging av avtaler med leverandører av varer og tjenester til MET
 • Løpende administrative oppgaver etter behov

Kompetanse

Vi søker etter en medarbeider som har

 • relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende; god og relevant praksis kan eventuelt kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner
 • relevant erfaring med økonomi- og prosjektsystemer
 • sertifisering innen offentlig anskaffelser; god og relevant praksis kan eventuelt kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team, både med andre controllere og med forskere, prosjektledere og linjeledere.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • evne og vilje til ekstra innsats når det trengs

Meteorologisk institutt tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et moderne, teknologisk miljø
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn fra kr 550.000 til 680.000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for hjemmekontor deler av arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som organiserer en god pensjonsordning med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders prøvetid
 • METs hovedkontor er på Blindern, Oslo.


Tilleggsinformasjon:

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Hartmark Executive Search v/ Kristine Hedenstad (tlf. 938 41 211).

Om selskapet

Meteorologisk institutt (MET) varsler været, overvåker klimaet og driver forsking på alle sine fagområder. Siden instituttet ble etablert i 1866, har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget. Meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Instituttet skal arbeide for at styresmakter, næringslivet, institusjoner og allmenheten blir best mulig i stand til å sikre liv og verdier, planlegge framover og verne miljøet.

Visjonen for Meteorologisk Institutt er å bidra til å sikre liv og verdier, med tjenester i verdensklasse.

MET har en fri og åpen datapolitikk, som innebærer at hvem som helst kan bruke materialet fritt og til nytte for samfunnet. Værtjenesten Yr er verdens femte største, med aktive brukere over hele verden. Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.

Virksomheten har 430 ansatte med hovedsete på Blindern i Oslo. Meteorologisk institutt er et statlig forvaltingsorgan under Klima- og miljødepartementet. For ytterligere informasjon, www.met.no

Kristine Hedenstad | Kontaktperson

Søk her
Meteorologisk institutt

Oslo
Besøk nettside