Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ett användarfokuserat teknikbolag som genom innovation omdefinierar hur blåljuspersonal arbetar. Vi är fast beslutna att förbättra det samhälle vi lever och har en passion för att hjälpa dem som hjälper andra.

Med tiden har utvecklingen inom utryckningsfordonsbranschen halkat efter den enorma utvecklingen inom den civila fordonsindustrin. Som en del av den växande svenska teknikscenen utnyttjar vi innovation för att ständigt ifrågasätta branschstandarder, arbetssätt och gamla val.

Det förflutna är en språngbräda, inte en milstolpe. Vi har inget arv. Vi är fria att ändra oss. Vi är öppna och inbjuder andra att följa med oss i vårt sökande. På Evam låter vi vår passion vägleda oss.

Available Jobs

Great Place to Work

  • Flexible working conditions

  • Personal development

  • Inkluderande kultur

  • Work with the latest technologies without legacy

  • Choose your own tools

  • Good retirement benefits

  • Health care allowance