Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

  • Opplæring og kompetansebygging

  • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

  • Store prosjekter over hele landet

  • Ordnede arbeidsforhold

Sitepartner AS
Besøk nettside