Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Meltwater hjälper över +30,000 kunder med online insights. Företaget är världsledande inom bevakning av redaktionella- och sociala medier. **** Med hjälp av en sofistikerad teknologi kan våra kunder förstå sin omvärld bättre och på det sättet lägga rätt strategier och fatta rätt beslut.

Meltwater grundades i Oslo 2001, för att 2006 flytta huvudkontoret till San Francisco. Vi har idag över 1700 anställda fördelade på 60 kontor runt om i världen. Som medarbetare på Meltwater har man möjlighet att arbeta i en internationell miljö.

Att arbeta hos oss

Ända sedan starten har majoriteten av våra ledare rekryterats internt. Vi ser ett tydligt samband mellan försäljning och ledarskap då försäljning exponerar dig för beslutfattare, kulturer, organisationsstrukturer, resultatansvar och du måste dagligen fatta strategiska beslut för dig och dina kunder. Något som du kommer att ha stor användning för som ledare. Försäljning kommer att gå som en röd tråd genom hela din karriär hos oss. Vår ambition är att utveckla dina ledaregenskaper så att du inom 12-24 månader ska kunna axla ett större ansvar inom företaget.

Available Jobs

Great Place to Work

  • Träningsluncher & aktiviteter med fokus på rörelse

  • Tjänstepension och sjukförsäkring

  • Kontor på bästa läge

  • Personlig utveckling

  • Dynamisk och rolig företagskultur

  • Internationella karriärmöjligheter

  • Möjlighet att avancera inom ledarskap

  • Work / life balance

Work with great people

Anna Bergling
Managing Director, Client Success
"Meltwater är helt rätt företag för den som vill klättra snabbt i karriären och ha möjlighet att utvecklas och växa inom samma företag"
Emma Skäremo
Strategic Account Executive
"Jag gillar att jag hela tiden fortsätter att utmanas och utvecklas, både på ett proffesionellt och personligt plan."
Meltwater Sverige
Visit website