Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Handelsbankenissa saat paljon vastuuta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja pankin kehittymiseen. Meidän kaikkien erilaiset näkökulmat, näkemykset ja innovatiiviset ideat muodostavat perustan sille, kuinka kehitämme pankkia tulevaisuutta varten. Jatkuva edistyminen on meille kaikki kaikessa – ja kun sinä kehityt, myös pankki kehittyy.

Ajattelumallimme mukaan pankin toiminta perustuu siihen, että jokaiseen luotetaan ja jokaista kunnioitetaan. Arvomme ja vahva yrityskulttuurimme ovat pankin menestyksen ytimessä, ja ne ohjaavat meitä saavuttamaan tavoitteemme, toimimaan yhteistyössä ja tukemaan toisiamme.

Toimimalla paikallisesti, hajautetusti ja pitkäjänteisesti luomme lujia suhteita, jotka kestävät kaikki elämän vaiheet. Meille handelsbankenilaisille jokainen on tärkeä. Vaikka olemme kotoisin eri paikoista ja meillä on jokaisella erilainen tausta, kokemus ja koulutus – yhdessä olemme Handelsbanken.

HiddenMore about Handelsbanken

TOMPerustettu 1871

TOMYksi maailman vahvimmista pankeista

TOMAsiakaslähtöinen liiketoiminta

TOMHajautettu työskentelytapamme perustuu
luottamukseen ja yksilön kunnioitukseen

TOMMaanlaajuiset konttoriverkostot kotimarkkinoilla*

TOMKunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet

TOM11 000 työntekijää, 43% esihenkilöistä on naisia

TOMKilpailijoita keskimäärin parempi kannattavuus

TOMFormed in 1871

TOMOne of the world’s strongest banks

TOMAll business starts with the customer

TOMDecentralised working method based 
on trust in and respect for the individual

TOMNationwide branch network in our home markets*

TOMHigh ambitions regarding sustainability

TOMThe Group has just over 11,000 employees. 43% of all managers are women

TOMHigher profitability than the 
average of peer banks

Avoimet työpaikat

Meillä on loistavat edut

 • Työterveyshuolto

 • Pankkipalvelut

 • Lounasetu

 • Sairaan lapsen hoitopalvelu

 • ePassi – liikunta ja kulttuuri

 • Etätyön tapaturmavakutuus

 • Health Care

 • Banking services

 • Lunch contribution

 • Parental leave to take care of a sick child

 • ePassi – physical activity and culture

 • Additional insurance when working remotely

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Antti
Kanban-tiimivetäjä
"Parasta Handelsbankenissa työskentelyssä on se, että saan työskennellä hyvien tyyppien kanssa. Hauskinta on älyllisesti haastavien ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen osaavassa porukassa."
Päivi
Private Banker
"Parasta työssäni on ammattitaitoiset kollegat ja asiakkaat, joille olen voinut tarjota ratkaisuja monipuolisesti. Yhteishenki kollegojen kanssa on omaa luokkaansa ja antaa valtavasti lisäenergiaa."
Santtu
Asiakasvastaava
"Meillä on mahtavat kollegat, monipuoliset työtehtävät sekä laajat kehittymismahdolli-suudet. Parasta työssäni on asiakkaidemme auttaminen ja heidän taloudellisten haaveidensa mahdollistaminen."
Laura
Järjestelmäomistaja
"Handelsbankenissa parasta on työtehtävien monipuolisuus. Opin roolissani jatkuvasti uusia asioita erilaisten projektien parissa. Hauskinta on päästä luomaan uutta yhdessä mahtavien kollegojen kanssa."
Antti
Kanban Team Lead
"The best thing in Handelsbanken is working with great colleagues. I enjoy most solving challenging problems in a skillful team"
Päivi
Private Banker
"The best thing in working in Handelsbanken are professional colleagues and of course clients to whom I have had pleasure of offering versatile solutions."
Santtu
Account Manger
"In Handelsbanken we have great colleagues, versatile tasks and broad development possibilities. The best thing in my job is helping clients and making their economical dreams possible"
Laura
System Owner
"The best thing in Handelsbanken is diversity of tasks. In my role I learn new things all the time with different projects. The most pleasant thing for me is to create something new with my colleagues"
Svenska Handelsbanken AB
Käy sivulla