Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sveriges Radio får aldrig tystna. Att leverera trovärdig journalistik till en bred publik kräver lagarbete, kunskap och förståelse för alla människor. Oavsett roll jobbar vi varje dag för att fler röster och starkare berättelser ska nå ut oberoende av kanal och plattform. Vi är stolta över vårt viktiga och demokratiska uppdrag, och vi brinner för att skapa ljudupplevelser och radio i världsklass för hela Sverige. Tack vare ständig utveckling av vår teknik och med ett stort förtroende från allmänheten kan vi guida våra lyssnare genom det som händer nu, men också skapa förutsättningar för att skildra det som sker imorgon.

Lediga Jobb

Vi har riktigt bra förmåner

  • Join the adventure

  • Work with great colleagues

  • International career opportunities

  • Global business with a local presence

  • Internal development & growth

  • Award-winning customer service

Några av våra medarbetare

Jean Rose
Project Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor."
Tammy Wilson
Lead Engineer
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor"
Flenn Black
Marketing Coordinator
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor"
Martin Green
Key Account Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor"
Sveriges Radio AB (DEMO)
Besök hemsida