{$ msg.text $}

Hartmark har siden 1967 bistått offentlige og private virksomheter med rekruttering av ledere og øvrig nøkkelpersonell. Vår kjernekompetanse er identifisering, attraksjon, utvelgelse og vurdering av styremedlemmer, toppledere og mellomledere. Tjenestene utføres i tilpassede former, fra komplette rekrutteringsprosesser til prosjektorienterte leveranser og generell rådgivning i tilknytning til fagområdene. Utover vårt selskap består Vardegruppen av Varde Hartmark, Lean Communications og Develop. Hovedeier er i gruppen er kommunikasjonshuset First House.

Ledige Jobber

Hartmark Executive Search
Besøk nettside