{$ msg.text $}

Hartmark etablerte lederrekruttering som eget fagområde i 1967, og var med det først ute med å tilby dette i Norge. Siden den gang har vi frontet faget, og utviklet metoder og modeller som fremdeles regnes for å være bransjestandard. Denne arven bærer vi med stolthet, og vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre.

Vår kjernekompetanse er identifisering, utvelgelse og vurdering av toppledere, styremedlemmer, mellomledere samt nøkkelmedarbeidere. Våre oppdragsgivere befinner seg i de fleste bransjer, i privat så vel som i offentlig sektor.

Vi er del av den globale alliansen EXS, et samarbeid som sikrer deg tilgang til ledende aktører innen rekruttering også internasjonalt. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå

Ledige Jobber

Hartmark Executive Search
Besøk nettside