Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

OBOS Block Watne er en solid bedrift og en trygg arbeidsplass. Vi er en av Norges ledende boligbyggere og leverer årlig om lag 800 nye boliger. Hovedvekten av vår virksomhet er egenutviklede boligprosjekter. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte. OBOS Block Watne har 10 regionskontor fra Trøndelag til Agder. Omsetningen i 2020 var på ca. 3 milliarder kroner.

OBOS Block Watne er en del av OBOS-konsernet, en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige. OBOS er en medlemsorganisasjon og har over 530 000 medlemmene. Medlemmene som andelseiere og kunder, skal alltid stå i hovedfokus for alt OBOS’ virke og overskudd i virksomheten benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Vi driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. Hovedkontoret er i Oslo.

1926OBOS Block Watne har sine røtter mer enn 100 år tilbake, med en forhistorie som sagbruk og trelasthandel i Sandnes. I 1926 tok Gabriel Block Watne over firmaet, og ga selskapet navnet Block Watne.

1950Sønnen Gunnar Block Watne tok over på 50-taIlet. Han var inspirert av amerikanske byggemetoder, og tilbød folk pakkeløsningen ”å bo”. Den første huskatalogen ”Nå har De råd til å bygge” kom i 1959 og inneholdt fire typehus.

2014I 2014 ble Block Watne en del av OBOS-konsernet og har siden endret navn til OBOS Block Watne.

I dagÅ være i front krever vilje til endring, og mye har endret seg. Vår visjon er å være Norges ledende boligbygger av trehus. OBOS Block Watne skal være en arbeidsplass hvor alle er velkomne og hvor alle føler seg inkludert.

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • En arbeidsplass hvor alle er velkommen

  • Gode utviklingsmuligheter i et stort konsern

  • Bærekraft og samfunnsansvar i fokus

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  • Tilgang på hytter og leiligheter

  • Kort akkord for tømrere

Jobb med skikkelig flinke folk

Paula Garcia-Pando
Arkitekt Prosjektering
"I OBOS er det et godt arbeidsmiljø og spennende prosjekter i hele Norge. Godt og tett samarbeid med konstruktører og mulighet til å prosjektere alt fra enebolig til leilighetsblokker."
Keld Jakobsgaard
Byggeleder
"Obos Block Watne er et seriøst og velorganisert firma med stort fokus på HMS. Etter 35 år som tømrer fikk jeg nye utfordringer og motiveres av å kunne levere feilfrie boliger til kunder."
Brita Støle
Prosjektutvikler
"I OBOS Block Watne får jeg nye utfordringer, ansvar, ny kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for meg og jeg er glad for muligheten."
OBOS Block Watne
Besøk nettside