Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kista är en av Stockholmsregionens kraftigaste tillväxtmotorer. Här finns en hög densitet av företag, anställda och högkvalificerade forskare inom tech branschen. Som nav för Sveriges tech industri är Kistas framgång en viktig del av Stockholms framgång, en hörnsten i den nya basen för svensk ekonomi och en stark drivkraft för transformation och hållbarhet.

Kista Science City AB arbetar för att utveckla och stärka ekosystem av innovativa företag, universitet, forskningsinstitut och det omgivande samhället. Vi bidrar i innovationsprocesser och affärsutveckling samt utgör en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt lokalt, regionalt och nationellt. Du kommer att jobba med personer och projekt som ligger i framkant och driver på utveckling för ett hållbart samhälle. Din arbetsdag kommer att vara omväxlande, utmanande och innebära många kontaktytor.

Kista Science City AB är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Stiftelsen Electrum och i koncernen ingår även inkubatorn STING AB (Stockholm Innovation and Growth).

Du blir en av 10 medarbetare på Kista Science City som jobbar tillsammans som ett team för att skapa värde för våra målgrupper lokalt, regional och nationellt.

Lediga Jobb

Kista Science City
Besök hemsida