Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

HitraMat AS er i dag Norges ledende og Europas største aktør innen prosessering av taskekrabbe. Bedriften er sertifisert etter FSSC 22000, som er den høyeste standard innen mattrygghet.

HitraMat omsetter for ca 170 mill årlig, og sysselsetter opp til 170 ansatte i høysesong.

HitraMat er en del av Insula, et nordisk konsern med mål om å bli Nordens ledende aktør på sjømat. Bedriften er lokalisert på Hitra Fiskerihavn og ligger i det største fangstområdet for taskekrabbe i Norge, med gode miljømessige fortrinn som ren luft og rent sjøvann.

Årlig blir det foredlet opp mot 4.500 tonn ved produksjonsanlegget på Kuøya, dette utgjør ca 70% av all taskekrabbe fangstet i Norge. HitraMat AS selger også andre lokalt høstede skalldyr som eksempelvis kamskjell og sjøkreps.

Vi er stolte over å kunne si at vi leverer produkter av ypperste kvalitet, at vi høster på en bærekraftig måte, og at vi stadig videreutvikler en arbeidsplass som er en hjørnesteinsbedrift i kommunen vår.

Hitramat.no

Krabbe.no

Our values-

-Loyal, Honest, Respectful, Open, Polite, Committed, Proud and Inclusive are key words in our values. This is something we value and work for.

Vision-

-HitraMat – where improvement never stops

Mission-

-With passion for shellfish

Våre verdier-

-Lojale, ærlige, respektfulle, åpne, høflige, engasjerte, stolte og inkluderende er stikkord i våre verdier. Dette er noe vi verdsetter og jobber for.

Visjon-

-HitraMat - der forbedring aldri stopper

Misjon-

-Med lidenskap for skalldyr

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • Inclusive and international work environment

  • The company has own canteen

  • YOU are important for us to achieve our goals

  • Inkluderende og internasjonalt arbeidsmiljø

  • Bedriften har egen kantine

  • Nettopp DU er viktig for at vi skal nå våre mål

Jobb med skikkelig flinke folk

Lena Marie Hammernes
HR Manager
Kristian Fredrik Ulvan
Production Manager
Lena Marie Hammernes
Personalsjef
Kristian Fredrik Ulvan
Produksjonssjef
Hitramat AS
Besøk nettside