Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Dintero er et Norsk Fintech selskap som jobber for å gi bedriftskunder de aller beste løsningene når det kommer til å ta betalt på internett og i butikk. Vi har kun digitale løsninger og løser alt fra de mest kompliserte oppgavene, til de mer standardiserte løsningene som enkelt kan implementeres hos kunden. Hos Dintero kommer alltid kunden først og vi skal gjøre det enkelt for alle som ønsker å ta i bruk våre løsninger. Miljøet hos Dintero er preget av stor takhøyde, deling av kompetanse og se nytt på eksisterende løsninger i markedet. Dintero har store ambisjoner for fremtiden og har gjennomført flere emisjoner, hvor vi har fått med oss tyngre investorer som Co Founder og Schibsted med på laget. Per i dag er vi aktive i Norden med en ambisjon om å gå ut i det Europeiske markedet.

2020Innvilget konsesjon fra Finanstilsynet

2020Investering fra CoFounder og Schibsted

2019Live med Dintero Checkout

2018Oppstart

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • Helseforsikring

  • Konkurransedyktig lønn

  • Work remote

  • Ansvar og utvikling

  • Korte beslutningsveier