Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Trycket på sjukvården ökar allt mer och för att kunna täcka upp det ständigt ökande vårdbehovet kommer över 200 000 personer att behöva rekryteras till sjukvården inom de närmaste åren. Cruitmed är en startup från KTH och Karolinska Institutet med målet att brygga gapet mellan vårdpersonalen och deras arbetsgivare genom att automatisera rekryteringsprocessen för båda parter samt skapa transparens och data-drivna förändringar på arbetsmarknaden i stort.

Det vi åstadkommit hittills:

 • Kartlagt marknaden, byggt samt lanserat vår webbplattform cruitmed.com
 • Fått stöd av KI Innovations AB

 • Blivit invalda i KTH Innovations Förinkubatorsprogram

 • Erhållit finansiering från Vinnova

 • Genomfört flera pilotprojekt med några av Sveriges största vårdaktörer
 • Hjälpt sjukhus runt om i landet under covid-krisen, däribland Karolinska Universitetssjukhuset, att få in hundratals kandidater under pandemins kulmen
 • Erhållit branschpublicitet - Dagens Medicin

Vägen framåt

 • Efter lyckade piloter, färdig plattform och inledande samarbeten är det dags att ta företaget till nästa nivå.
 • Vi ska skala upp och växa vår organisation och digitala räckvidd samt landa större samarbeten med vårdaktörer

Vad vi erbjuder

 • Kontorsplats, affärsutvecklingsstöd och community via KTH Innovation
 • Incitamentsprogram (t.ex. aktieoptioner)
 • Fortbildning genom regelbundna sessions med KTH Innovations affärscoacher
 • Inflytande - du får vara med på en spännande resa att ta en välfungerad plattform ut på marknaden

Vi värnar om mångfald och välkomnar ansökningar från alla kandidater oavsett bakgrund.

Lediga Jobb

Cruitmed
Besök hemsida