Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Bixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag och i takt med energibranschens spännande och komplexa utmaningar växer vi – hela tiden. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för utvecklingen av lokalt producerad förnybar el och vi är idag ett av de elhandelsbolag i Sverige som köper in mest el från lokala producenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården.

Vi är en arbetsplats med medarbetare som drivs av utmaningar och möjligheten att utvecklas längs vägen. Vi är engagerade, brinner för det vi gör och har en stark gemenskap där vi hjälper varandra framåt. Och så har vi riktigt roligt!

Tillsammans bidrar vi med en kraft som förändrar världen i rätt riktning!

-TOM

arbetar aktivt för utvecklingen av lokalt producerad förnybar el.

är certifierade enligt Schysst elhandel. Det innebär att vi som elhandlare uppfyller 18 kundlöften för att våra kunder ska känna sig trygga och tydligt förstå vad de köper. Dessa löften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation, till att vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder i våra säljprocesser.

...har en miljöfond där alla kunder är med och bidrar. Syftet med Bixia Miljöfond är att stötta projekt som antingen leder till att vi får mer lokalproducerad el från förnybara källor eller som minskar samhällets elanvändning. Hittills har vi delat ut cirka 1 miljon kronor per år till flera hundra projekt.

bara erbjuder 100 % förnybar el till våra privatkunder.

till 100 % ägs av det kommunägda energibolaget Tekniska verken i Linköping.

är en direktaktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden. Det gör oss också till ett bolag som agerar på den växande flexibilitetsmarknaden.

kontinuerligt mäter våra medarbetares upplevda fysiska och psykosociala hälsa, för att i ett tidigt skede upptäcka eventuell ohälsa.

arbetar aktivt med feedback-kultur. Det innebär att cheferna har kontinuerliga coachingsamtal med sina medarbetare och att medarbetarna även får möjlighet att bedöma sin chef genom en enkät.

strävar mot att alla medarbetare ska känna sig engagerade, trivas och må bra och leva som vi lär. För att skapa hållbara medarbetare!

tillsammans med vårt ägarbolag Tekniska verken har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering.

Lediga Jobb

Vi har riktigt bra förmåner

  • Arbetstidsförkortning 63 h/år

  • Balans mellan arbetsliv och fritid

  • Föräldraledighetstillägg

  • Friskvårdsbidrag 4000 kronor/år

  • Bonus baserat på företagsprestation

  • Pension ITP1

Några av våra medarbetare

Fredrik Karlsson
Social Media Manager
"Det bästa med att arbeta på Bixia är att jag känner att jag är med och driver utvecklingen framåt."
Alexandra Sundqvist
Affärsenhetschef
"Det bästa med Bixia är kulturen och vår gemensamma driftkraft att hitta lösningar, samtidigt som vi utmanar varandra."