Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen med over 200 medlemsbedrifter fra privat og offentlig sektor. Avfall Norges visjon er at fremtidens råvarer er resirkulerte og bransjen er sentral i overgangen til en sirkulær økonomi.

Avfall Norges kjernevirksomhet er næringspolitikk, møteplasser for bransjen, medlemsoppfølging og faglig arbeid.


HVORFOR VELGE AVFALL NORGE?

  • Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i sterk vekst og utvikling
  • Bransjen gjennomfører viktige samfunnsoppgaver og har en viktig rolle i utviklingen av Norges grønne konkurransekraft , en viktig bidragsyter i overgangen til lavutslippssamfunnet
  • I Avfall Norge vil du bli en del av et kompetent og engasjert faglig miljø. Det er store muligheter for læring og faglig utvikling
  • Blir du inspirert av å jobbe med problemstillinger og oppgaver med stor betydning for fremtiden, da kan du være den vi søker!

Ledige Jobber