{$ msg.text $}

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.

I tillegg til HEOSAT, arbeider Space Norway med utvikling av små radarsatellitter for skipsdeteksjon og havovervåking, samt utviklingsprosjekter for den europeiske romorganisasjonen (ESA). Konsernet forvalter også Statsat AS, som har ansvar for driften av Norges AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, og som har utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon.

Space Norway vil kontinuerlig utvikle nye konsepter og prosjekter som skal bidra til konsernets sektorpolitiske formål. I møte med et stadig økende aktivitetsnivå, ser miljøet i Space Norway etter å styrke sin kompetanse og kapasitet innenfor flere domener.

Statsat – 2013 Statsat AS blir opprettet som heleid datterselskap av Space Norway AS.

Heosat - 2015 Space Norway starter arbeidet med å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Statsat - 2017To norske satellitter skytes opp fra Baikonur i Kazakhstan. Statsat har det operative og driftsmessige ansvaret for disse satellittene.

Heosat - 2017 Space Norway leverer en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet om tilførsel av kapital for å kunne gjennomføre prosjektet.

Heosat - 2019Regjeringen inngår en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Heosat - 2019Space Norway oppretter et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane.

Heosat - 2022Begge satellittene vil sent i 2022 bli skutt opp på en SpaceX Falcon 9 rakett til en høyelliptisk bane (HEO) som vil gi kontinuerlig dekning nord for 65 grader – som tilsvarer hele området nord for Polarsirkelen.

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • En flat og uformell organisasjonskultur

  • Åpenhet og tillit til hverandres kompetanse

  • Et innovativt miljø med muligheter for realisering

  • En rolle i et konsern med et langsiktig perspektiv

  • Bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver

  • En viktig aktør i Norges satsing i nordområdene

Space Norway AS
Besøk nettside