{$ msg.text $}

Santander Consumer Bank AS tilbyr produkter innen auto- og fritidsfinansiering, forbrukslån, kredittkort, sparing og forsikring til privatkunder, og er markedsledende på bilfinansiering i Norge.

Santander er en spennende arbeidsgiver med over 600 ansatte i Norge, og 1500 totalt i Norden, og tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander.

Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger og et bredt spekter med ansattgoder. Årets medarbeiderundersøkelse viser at ansatte er engasjerte og trives med arbeidsplassen sin og gode kolleger. Selskapet er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, og er blant annet gullpartner til den veldedige organisasjonen Right to Play.

Vi jobber fremtidsrettet og ser hele tiden på nye løsninger og produkter tilpasset et marked i endring. I 2018 var vi blant annet 1 av 2 banker som var klare på lanseringsdato når ApplePay ble lansert i Norge, og har sammen med en partner utarbeidet en innovativ ny abonnementsløsning for bil.

TDel av Banco Santander – et av verdens største finanskonsern med historie på over 160 år

THistorien vår går tilbake til 1963 i Norge

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

T50/50 fordeling menn og kvinner

TStørst på billån i Norge

TFremtidsrettede | Først ute i Norge med ApplePay

TVi er dedikert til å være en ansvarlig långiver!

TInnovative | Vår siste nyvinning SHFT – en abonnementsløsning for bil

TPart of Banco Santander - one of the world's largest financial corporations with a history of over 160 years

TOur story goes back to 1963 in Norway

TOver 600,000 customers and 3500 partners in Norway

T50/50 distribution men and women

TMarket leader in auto financing in Norway

TForward | First in Norway to launch ApplePay

TWe are dedicated to being a responsible lender!

TInnovative | Our latest innovation SHFT - a car subscription solution

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Vi gir tilbake til samfunnet

 • Vi investerer i deg

 • Innovativt og fremtidsrettet selskap

 • BeHealthy | Din helse er viktig for oss

 • Sosiale arrangement for alle ansatte

 • Engasjerte kolleger

 • Dynamisk arbeidsmiljø

 • Personalgoder og rabatter

 • We invest in you

 • Innovative and looking to the future

 • BeHealthy | Your health is important to us

 • Social events for all employees

 • Engaged colleagues

 • Dynamic work environment

 • Employee benefits and discounts

 • Competitive insurance and pension plans

 • We give back to society

Jobb med skikkelig flinke folk

Martin Brage
VD Sverige
"Gott ledarskap för mig är att göra mitt bästa för att andra ska kunna göra sitt bästa."
Thomas Lindqvist
Head of Application Management
"När man har världens roligaste jobb så är det självklart att man vill dela med sig av det till morgondagens stjärnor."
Carolina Edgren
Agile Development Manager
"Mina största inspirationskällor på jobbet är möjligheterna att ständigt få utvecklas och att tillsammans identifiera och utveckla bra idéer för våra kunder. "
Du?
Sök idag!
Santander Consumer Bank Norway
Besøk nettside