{$ msg.text $}

Söderberg & Partners er et av Nordens største selskaper innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Vi har som mål å forenkle forsikring for både bedrifter og privatpersoner.

Söderberg & Partners etablerte seg i Norge i 2014 ved å kjøpe seg inn i Norwegian Broker. Konsernet har i dag ca. 2000 medarbeidere fordelt på ca. 70 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Spania. I Norge er vi ca. 220 kolleger. Det nordiske samarbeidet gir oss tilgang til markedets skarpeste analyse-, IT- og rådgivningsverktøy, slik at vi kan styrke både posisjonen vår og evnen til å ivareta kundenes individuelle behov.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye dyktige medarbeider som trigges av å ta ansvar og som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?

1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2014NHO Forsikring etableres

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners Norge og Claims Link - Part of Söderberg & Partners Group

Ledige Jobber

Jobb på et sted du vil trives

  • Et selskap i vekst med store ambisjoner

  • Moderne lokaler sentralt på Lysaker

  • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling

  • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

  • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

  • Omtanke for kunden og hverandre

  • Internasjonalt miljø

  • Svært bra kantine med kaffebar

  • Diverse aktivitetstilbud og sosiale grupper

Jobb med skikkelig flinke folk

Maria Wentzel
Key Account Manager
"Et fantastisk miljø hvor man tar vare på alle ansatte og utvikler dem"
Christian Søhus
Leder Eiendom, Innovasjon og Marked
"Innovasjon betyr faktisk så mye for oss at vi har inntatt det i våre verdier"
Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forvalter
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"
Söderberg & Partners Norge
Besøk nettside