Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Vestnytt er lokalavisa for kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Vi leverer aktuelle saker frå alle samfunnsområde i vårt nedslagsfelt. Vi er i ei rivande digital utvikling og satsar på å vera aktuelle for lesarane våre kvar einaste dag på vestnytt.no. Papiravisa kjem ut to gonger i veka: tysdag og fredag.

Vestnytt samarbeider med søsteravisene Askøyværingen, Strilen og Bygdanytt. Alle fire er eigd av AS Lokalavisene, som er ein del av Schibsted-konsernet. Vestnytt og Askøyværingen har felles redaktør og samarbeider særleg tett i det daglege. Vi skriv både nynorsk og bokmål.

Marknadsavdelinga for dei fire lokalavisene er samlokalisert i Media City Bergen, medan redaksjonen har lokale på Straume, 15 minuttars køyretid frå Bergen sentrum.

Available Jobs

AS Lokalavisene
Visit website