Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som uppdrag att samla in pengar från den privata sektorn till UNHCR:s arbete världen över och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.

UNHCRUNHCR

100 miljonerÖver 100 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. De senaste tio åren har den siffran dubblats till följd av krig, våld och förföljelse.

1 procent100 miljoner innebär att mer 1 procent av världens befolkning befinner sig på flykt. Det motsvarar de 14 mest befolkade länderna i världen.

Vem är flykting?En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.

Lediga Jobb

Vi har riktigt bra förmåner

  • Internationella kontakter

  • Bli en del av FN systemet

  • Dynamisk och växande arbetsplats

  • Kollektivavtal

  • Friskvårdsbidrag

  • Hybrid arbetsplats

Sverige för UNHCR Huvudkontor
Besök hemsida