Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

UNHCR ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media.

UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en säker plats där de kan skapa en trygg framtid.

UNHCRUNHCR

84 miljonerÖver 84 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. De senaste tio åren har den siffran dubblats. Krig och våld är orsaken.

42 %Barn utgör 42% av världens flyktingar.

Över 1 %Krig, våld och förföljelse orsakar ett enormt mänskligt lidande. Över 1 procent av världens befolkning befinner sig på flykt. Det är fler än hela Tysklands population.

Vem är flykting?En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.

Lediga Jobb

Vi har riktigt bra förmåner

  • Arbete för en global humanitär organisation

  • Kollektivavtal

  • Fast månadslön

Sverige för UNHCR
Besök hemsida