Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Data Engineer inom GCP och Azure Helsingborg/Malmö, Sogeti AB

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn