Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Agil Projektledare - Product Owner – Scrum Master, Capgemini Sverige

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn