Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Elektronikkonstruktör, Firefly AB

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn