Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Utvecklare/ integratör med Power Platform och Azure!, Avega Group

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn