Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Arkitekt och utvecklare som vet hur man får ut nyttan av Dynamics 365 och Microsoftplattformen!, Avega

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn