{$ msg.text $}

Insight och dataprojektledare till Bonnier News Sales, Bonnier News

Koppla ditt LinkedIn konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn