Oh oh! Świetnie! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Elektromechanik, Lantmännen Unibake

Połącz się z LinkedIn, aby wypełnić formularz Połącz się z LinkedIn
Zbieramy te dane jedynie w celach statystycznych oraz aby zapewnić różnorodność w koncernie Lantmännen. Twoje odpowiedzi są anonimowe i nie będą powiązane z Twoim podaniem.