{$ msg.text $}

Reporter och webbredaktör till Gefle Dagblad, Gefle Dagblad

Koppla ditt LinkedIn konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn